Vesti

20. Jun. 2019 ОДРЖАНА 37.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

Данас 20.06.2019.године одржана је 37.седница Општинског већа Општине Богатић. Пред члановима Општинског већа нашло је се 9 тачака дневног реда.

Међу најзначајнијим тачкама дневног реда чланови Општинског већа разматрали су и утврдили предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Богатић за 2019.годину којом су утврђени приходи и примања, расходи и издаци општине Богатић за текућу годину. У складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама по претходно добијеној сагласности од стране Министарства унутрашњих послова –Сектора за ванредне сутације, утврђен је предлог Одлуке о усвајању Процене ризика од катастрофа општине Богатић. Проценом ризика од катастрофа идентификоване су врсте, карактер и порекло појединих ризика од наступања катастрофа, степен угрожености, фактори који узрокују или увећавају степен могуће опасности, последице које могу наступити по живот и здравље људи, животну средину, материјална и културна добра, обављање јавних служби и привредних делатности, као и друге претпоставке од значаја за одвијање уобичајених животних, економских и социјалних активности.

У складу са Законом о јавним предузећима чланови Општинског већа утврдили су предлог Закључка о давању сагласности на Предлог I измене Програма пословања ЈКП „Богатић“ Богатић за 2019.годину и Посебог програма коришћења субвенција и средстава буџета општине Богатић за 2019.годину ЈКП „Богатић“ Богатић. У наставку седници чланови Општинског већа утврдили су предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП „Богатић“ са финансијским извештајем за 2018.годину. У циљу реализације пројекта „Ефикасно управљање јавном имовином–искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа“ који општина Богатић спроводи у сарадњи са партнерским општинама Владимирци и Мали Зворник у оквиру Програма Exchange 5, а у складу са Уредбом о примени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор, чланови Општинског већа донели су Правилник о утврђивању књиговодствене вредности непокретности и других ствари у јавној својини општине Богатић. Овим Правилником прописује се начин утврђивања књиговодствене вредности непокретности, односно начин признавања и процењивања нефинансијске имовине у сталним средствима општине Богатић.

 

6. Jun. 2019 Представљен нацрт плана детаљне регулације државног пута I Б реда Шабац - Лозница у општини Богатић и државног пута I Б реда Слепчевић - Гранични прелаз Павловића мост Бадовинци

Нацрт плана детаљне регулације за нови пут који треба да прође преко општине Богатић, као и позив за јавни увид.

 

3. Jun. 2019 ЈАВНОСТИ ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕKАТ О УВОЂЕЊУ ЕФИKАСНИЈЕГ МОДЕЛА УПРАВЉАЊА ИМОВИНОМ У БОГАТИЋУ, ВЛАДИМИРЦИМА И МАЛОМ ЗВОРНИKУ

                            САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

                                    Богатић, 3. јун 2019.

ЈАВНОСТИ ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕKАТ О УВОЂЕЊУ ЕФИKАСНИЈЕГ МОДЕЛА УПРАВЉАЊА ИМОВИНОМ У БОГАТИЋУ, ВЛАДИМИРЦИМА И МАЛОМ ЗВОРНИKУ

На конференцији за новинаре која је одржана 31. маја 2019. године у Свечаној сали општине Богатић, јавност је упозната са активностима и очекиваним резултатима пројекта „Ефикасно управљање јавном имовином–искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа“ који општина Богатић спроводи у сарадњи са партнерским општинама Владимирци и Мали Зворник.

Пројекат се реализује у оквиру Програма Exchange 5, који финансира Европска унија из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СKГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно ЦФЦУ.

Присутнима на конференцији су се обратили председник општине Богатић Ненад Бесеровац, председник општине Владимирци Милорад Милинковић, генерални секретар Сталне конференције градова и општина Ђорђе Станичић и менаџерка пројекта Данијела Јовић.

У уводном обраћању председник општине Богатић, Ненад Бесеровац, истакао је значај међуопштинске пројектне сарадње као једног од кључних механизама подстицања локалног економског развоја, која ће општинама Богатић, Владимирци и Мали Зворник, кроз спровођење овог пројекта, донети унапређење постојећег стања у области управљања јавном својином.

"Имовина општине представља важан ресурс њеног даљег развоја и основ је за пружање квалитетнијих услуга грађанима и приватном сектору. Попис и формирање регистра јавне својине ће омогућити постојање свеобухватних, потпуних и кредибилних података о општинској имовини што ће допринети доношењу релевантних одлука у овој области. На дугорочном плану, увођење система ефикасног управљања општинском имовином допринеће смањењу буџетских расхода за одржавање имовине, односно повећању буџетских прихода од располагању њоме", рекао је Бесеровац.

Испред партнерске општине Владимирци, присутнима се обратио председник општине, Милорад Милинковић, који је изјавио да је уверен у успешност партнерства и да је за општину Владимирци од посебног значаја јачање техничких капацитета општине за управљање имовином кроз набавку софтвера за евиденцију непокретности у јавној својини и формирање јединствене базе објеката и земљишта.

Ђорђе Станичић генерални секретар Сталне конференције градова и општина, нагласио је важност прве компоненте Exchange 5 Програма која је усмерена на унапређење управљања имовином у градовима и општинама Србије које ближе уређује Закон о јавној својини.

"Једна од две компоненте Exchange 5 Програма бави се управљањем локалном имовином, а идеја је да се коначно уведе у живот Закон о јавној својини на локалном новоу, зато што је уочено да немамо довољно правих података ни доказа шта је чије. Овај закон омогућава да се кроз одговарајући поступак то утврди, да се потом спроведе кроз Републичку дирекцију за имовину, а овим пројектом ће бити омогућено свим трима општинама да изврше масовни трансфер података у Дирекцију, јер ће то олакшати функционисање, планирање и употребу јавне својине на локалу", изјавио је Станичић.

Присутнима се на конференцији обратила и менаџерка пројекта, Данијела Јовић, која се у уводном обраћању осврнула на почетке и мотиве за покретање пројекта од стране партнерских општина. По њеним речима, од укупно 53 пројектна предлога који су разматрани, за финансирање је подржано само 18 пројеката међу којима је и пројекат општина Богатић, Владимирци и Мали Зворник.

''Захваљујући средствима одобреним из донације Европске уније створиле су се реалне могућности да ове три општине оснаже своје капацитете и створе предуслове да ефикасније управљају, одлучују и поступају са имовином која је у својини њихових општина. Спровођење једног оваквог пројекта за општине Богатић, Мали Зворник и Владимирце представља значајну референцу и подстицај да надаље раде на привлачењу средстава из ИПА фондова како би на тај начин обезбедиле средства за унапређење стања и у другим областима локалног економског развоја'', казала је Јовић.

У наставку конференције, Данијела Јовић је представила кључне активности које партнерске општине планирају да спроведу до краја реализације пројекта, међу којима су најзначајније: формирање посебне јединице општинске управе за управљање имовином и усклађивања локалних прописа са националном регулативом у овој области, едукација запослених у општинским управама за управљање имовином, набавка рачунарске опреме и софтвера за управљање јавном својином, спровођење пописа и формирање евиденције општинске имовине. Поред овога, пројекат ће омогућити упис података о општинској имовини у Централни регистар Републичке дирекције за имовину и израду пројектно-техничке документације за озакоњење нелегално изграђених објеката. Укупна вредност пројекта износи 193,198.28 евра, од чега је Европска унија донирала 173.878,25 евра.

 

1. Jun. 2019 ОПШТИНА БОГАТИЋ ЈЕДНА ОД 96 ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА КОЈА ЈЕ ПОТПИСАЛА МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ У ОБЛАСТИ ДОБРОГ УПРАВЉАЊА

Дана 29.05.2019.године у Београду, представници 96 локалних самоуправа потписали су Меморандум о разумевању у области доброг управљања са Канцеларијом уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у оквиру Програма Swiss PRO. Свечаном потписивању Меморандума присуствовали су председник Општине Ненад Бесеровац и помоћник председника Општине Небојша Петронић. У име Општине Богатић Меморандум о разумевању потписао је председник Општине Ненад Бесеровац.

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић овом приликом оценио је да је за локалне самоуправе веома важно потписивање Меморандума о разумевању у области доброг управљања са Програмом Swiss PRO, јер ће се тако обезбедити бољи квалитет пружања услуга за грађане. Он је изразио задовољство јер се 96 локалних самоуправа ујединило око једног циља – добре локалне управе.

„У протеклих 15 година, у сарадњи са Владом Швајцарске, радили смо на преносу знања и швајцарских искустава о добром управљању у Србији како бисмо још више приближили локалну управу својим грађанима“, рекао је Ружић и додао да су захвални швајцарским партнерима коју су обезбедили ефектан алат за спровођење принципа доброг управљања на локалном нивоу.

Додао је да је Подршка Владе Швајцарске, и кроз претходне програме као и кроз актуелни програм SWISS PRO, у складу је са оријентацијом и настојањима Владе Србије и Министарства државне управе и локалне самоуправе, да јавну управу учини модерним сервисом за грађане и привреду.

„Ми смо свесни да је добро управљање данас велики изазов али истовремено оно је веома корисно за локалну заједницу и њену економију. Добро управљање је предуслов за економски развој – ми то добро знамо из швајцарског искуства дугог преко 200 година“, рекла је Урсула Лојбли, директорка Швајцарске канцеларије за сарадњу при амбасади Швајцарске у Републици Србији.

У претходном периоду уз подршку Владе Швајцарске основани су центри за добро управљање у 23 општине, а већ изграђени ресурси биће од значаја другим локалним самоуправама који сада започињу процес увођења принципа доброг управљања у своје локалне самоуправе.

Програм Swiss PRO ће пружити и финансирати сву техничку подршку локалним самоуправама да унапреде ниво управљања, уз једину обавезу локалних самоуправа да те процесе подрже, стављајући своје људске ресурсе у функцију одвијања процеса и њиховог довођења до успешних исхода.

Потписивање Меморандума о разумевању представља важан корак ка успостављању трајних ресурса у локалним самоуправама за унапређење њиховог рада у складу са принципима доброг управљања и остваривању заједничких циљева.

 

31. May. 2019 На конференцији у Богатићу представљен ефикаснији модел управљања општинском имовином

Video prilog
Општина Богатић је једна од 18 локалних самоуправа у Србији којој су одобрена средства за финансирање пројекта у оквиру прве компоненте грант шеме програма Exchange 5. Данас су у Свечаној сали Општине представљене активности и очекивани резултати пројекта „Ефикасно управљање јавном имовином–искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа“, који ће се реализовати у општинама Богатић, Владимирци и Мали Зворник.
 
„Овај пројекат би, како нама тако и општинама нашим партнерима, требало да донесе ефикасније управљање јавном имовином, а први корак је да утврдимо чиме располажемо. Стање није добро, не само у нашим општинама, већ у читавој Србији, што се тиче овог проблема и надам се да ћемо када реализујемо овај пројекат и када направимо комплетан регистар својине моћи њоме ефикасно да управљамо, да оно што је у нашем интересу одржавамо, оно што је баласт да отуђимо, да смањимо буџетске расходе, али и повећамо буџетске приходе“, рекао је председник Општине Богатић, Ненад Бесеровац.
 
Укупна вредност пројекта, који је отпочео прошлог децембра и трајаће до јуна 2020. године, износи 193,198.28 евра, од чега је Европска унија донирала 173.878,25 евра из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, као имплементационим партнером.
 
„Једна од две компоненте Exchange 5 програма бави се управљањем локалном имовином, а идеја је да се коначно уведе у живот Закон о јавној својини на локалном нивоу, зато што је уочено да немамо довољно правих података ни доказа шта је чије. Овај закон омогућава да се кроз одговарајући поступак то утврди, да се потом спроведе кроз републичку дирекцију за имовину, а овим пројектом ће бити омогућено свим трима општинама да изврше масовни трансфер података у Дирекцију, јер ће то олакшати функционисање, планирање и употребу јавне својине на локалу. Резултати овог пројекта биће подељени са свим другим локалним самоуправама, како би на основу знања и могућности могли сами да ураде овај посао на свом терену“, изјавио је Ђорђе Станичић, генерални секретар Сталне конференције градова и општина.
 
Реализација пројекта подразумева спровођење низа активности у циљу успостављања ефикаснијег модела управљања јавном имовином у три општине Мачванског округа, са циљем да унапреде систем управљања општинском имовином и на тај начин подстакну свој локални економски развој.
 
„Пројектне активности су већ почеле и у нашој општини, треба знати чиме располажемо, па сву јавну својину треба пописати, ставити у регистре, да бисмо знали како том имовином касније управљати“, навео је председник општине Владимирци, Милорад Милинковић.
 
Након обраћања представника Општина и генералног секретара Сталне конференције градова и општина, присутнима је главне активности представила Данијела Јовић, менаџерка пројекта.
 
VRH