Vesti

4. Dec. 2019 ЈАВНИ ПОЗИВ

Општина Богатић расписала је јавни позив за доделу средстава за подстицај запошљавања жена старијих од 60 година и мушкараца старијиход 62 године. Потребан захтев и документ са прилозима се налазе у прилогу позива.
 

4. Dec. 2019 ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ НОТАРА У ОПШТИНИ БОГАТИЋ

Обавештавају се грађани општине Богатић да је од 04.12.2019. године почео са радом нотар. Нотар ће радити сваке среде од 07:00 до 15:00 у просторијама Општине Богатић - шалтер сала.

 

19. Nov. 2019 Посета министарке Славице Ђукић Дејановић општини Богатић

Video prilog

Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику Владе Републике Србије, проф. др Славица Ђукић Дејановић, данас је посетила општину Богатић у оквиру реализације Програма подршке спровођењу мера популационе политике. Пријем су министарки са сарадницима најпре у згради Општине уприличили председник Ненад Бесеровац заједно са руководством, где су на састанку говорили о реализованим заједничким активностима Општине и Министарства и идејама за нове пројекте.

Кабинет министарке у склопу активности усклађивање рада и родитељства, активирање локалне самоуправе, едукација из области популационе политике, крајем 2018. године Општини Богатић одобрио је средства за доградњу објекта предшколске установе „Слава Ковић“ у Богатићу (око 250м2 новог простора), набавку намештаја и увођење нових активности у рад установе, у вредности од 17.767,274 динара, од чега су средства Министарства 9.000.000,00 динара, а 8.767.274,24 динара Општине Богатић. Радови су завршени, објекат у функцији, па је стога делегација данас посетила нови простор намењен угоднијем боравку малишана из Мачве.

„Задвољство је бити данас овде и видети на како леп начин је део финансијских средстава наше Владе уложен, да би деца имала пре свега веће просторне могућности и да би што већи број деце могао да користи образовне и све друге услуге овде. Подаци говоре да је у Богатићу 12,5 одсто деце до три године у јаслицама, што је знатно лошије од оног на нивоу Србије. Око четрдесет посто деце старијег узраста, до предшколског, је укључено у овај облик образовног рада, а у Србији је та бројка преко шездесет процената. Морамо и даље инвестирати у овакве објекте и у знања и хтења васпитачица, које се баве образовањем деце овог узраста, да едукација и социјализација деце буде проширена на све могуће нивое. Став да су мама и тата пољопривредници, па дете може бити са њима на њиви је одавно прошао и превазиђен је, јер су вртићи и предшколске групе места где се стичу прве ривалске и пријатељске релације, различити облици социјалног живота, које само вршњаци могу пренети једни другима и због тога је инвестиција у овакве објекте више него важна и овај сегмент живота уопште. Ми смо иначе у претходне две године уручили 17 милиона неповратних средстава за Богатић, који заслужује и више, али финанасијске могућности су такве. Нешто на чему још предано радимо и подржавамо је и међугенерацијска солидарност, па се надам да ће и наредне године део бесповратних средстава поново отићу у вашу општину“, изјавила је министарка Ђукић Дејановић.

Током ове године Општина Богатић је реализовала пројекте едукације из области популационе политике и активирања локалне самоуправе у циљу стварања позитивне климе, у оквиру ког су возном парку патронажне службе Дома здравља Богатић већ достављена три возила марке Дачиа, а од данас је у фунцији и новонабављени ултразвучни апарат. Вредност овог пројекта износи 10.412.446,00 динара, од чега су средства Министарства 8.329.956,80 динара, а 2.082.489,20 динара средства Општине Богатић.

„На основу искуства из претходне две године спремни смо да и наредне конкуришемо и да кроз овакве пројекте дамо као локална самоуправа свој скромни допринос поправљању демографске слике и у нашој општини и у држави. Ове две установе су имале конкретне бенефите од поменутих пројеката, две године узаспотно добијамо средства и надам се да ће их у будућности бити још. Захвалио бих се Влади Републике Србије и Кабинету за демографију и популациону политику, који су омогућили локалкним самоуправама да конкуришу за бесповратна средства“, рекао је Ненад Бесеровац, председник Општине Богатић.

Проф. др Славица Ђукић Дејановић своју посету Богатићу завршила је обраћањем у Културно-образовном центру, где су родитељима најмлађих мештана Мачве додељена ауто-седишта за децу (узраста од једне до седам година) за возила. Она је нагласила да се у Богатићу роди мање од осам беба на хиљаду становника, а умре 16 особа, али да радује податак да се 2018.године родило три малишана више него претходне године, што показује да се ствари мењају и позвала присутне родитеље да прошире своје породице.

Ове године Општина и Савет за координацију безбедности саобраћаја општине Богатић у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја Републике Србије у циљу спровођења Плана и програма за унапређење безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Богатић за 2019. годину, уместо планираних 120, спровела је набавку седишта неопходних још 22 седишта да се намире сви подносиоци пријава на расписани јавни конкурс.

Сви присутни родитељи били су у прилици да чују и обуку за правилну употребу дечијих ауто-седишта.

ИЗВОР: http://www.macvainfo.rs/

 

15. Nov. 2019 ОПШТИНА БОГАТИЋ ЈЕДНА ОД ЧЕТИРИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У КОЈОЈ ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ ПРОЈЕКАТ „УНАПРЕЂЕЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ БАЗЕ ПОДАТАКА О ОБЕЛЕЖЈИМА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА“

Данас 15.11.2019.године у Београду, у Палати Србије, у организацији Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије одржана је презентаицја пројекта „Унапређење јединствене базе података о обележјима безбедности саобраћаја“. Састанку су присуствовали представници изабраних локалних самоуправа, Центра за моторна возила и „GDI Solutions“. Општину Богатић представљали су председник Општине Ненад Бесеровац и Далибор Остојић, шеф Кабинета председника Општине.

Агенција за безбедност саобраћаја покренула је пројекат „Унапређење јединствене базе података о обележјима безбедности саобраћаја“ у циљу обезбеђења подршке локалним самоуправама ради што бољег и квалитетнијег доношења одлука у управљању безбедношћу саобраћаја на основу података везаних за обележја безбедности саобраћаја на локалном нивоу. У оквиру пројекта у четири локалне самоуправе биће успостављена одговарајућа гео-просторна и атрибутивна (алфанумеричка) база података којој ће се приступати путем специјализоване WEB-GIS апликације.

Jачање улоге локалних самоуправа се огледа у успостављању нових локалних база података које ће бити интегрисане са Националном Јединственом базом података о обележјима за безбедност саобраћаја која је у надлежности Агенције за безбедност саобраћаја.

Локалне самоуправе које су изабране за учешће у овом пројекту поред општине Богатић су град Чачак, општина Темерин и општина Сурдулица. Пројекат чија је вредност 2.000.000,00 динара, финансираће Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије.

 

13. Nov. 2019 ЈАВНИ КОНКУРС за избор директора Јавног комуналног предузећа

На основу члана 36. став 3. и 4. и члана 39. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС",бр.15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП "Богатић" Богатић, број I-R. 219/2019-09, од 12.11.2019.године,

Скупштина општине Богатић објављује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор директора Јавног комуналног предузећа

"Богатић" Богатић

Подаци о Јавном комуналном предузећу: ЈКП "Богатић" Богатић, улица Мике Витомировића бр.4.

Претежна делатност предузећа: 36.00 - сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Радно место: Директор ЈКП "Богатић" Богатић.

Директор се именује на период од четири године.

Директор јавног предузећа заснива радни однос на одређено време. `

Место рада: Богатић.

Услови за именовање директора:

1) да је пунолетно и пословно способно лице,

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама,

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2)

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа,

5) да познаје област корпоративног управљања,

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са Законом којим се уређују кривична дела, и то:

- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,

- обавезно психијатријско лечење на слободи,

- обавезно лечење наркомана,

- обавезно лечење алкохоличара,

- забрана вршења позива, делатности и дужности.

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом.

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику РС".

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се у затвореној коверти, путем поште или преко писарнице Општинске управе општине Богатић на адресу: Скупштина општине Богатић - Комисија за спровођење конкурса за избор директора ЈКП "Богатић" Богатић, улица Мике Витомировића број 1, 1535О Богатић, са назнаком: "за јавни конкурс за избор директора ЈКП "Богатић" Богатић.

Пријава на јавни конкурс: Пријава на јавни конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању и податке о врсти и дужини радног искуства са описом послова на којима је кандидат радио.

Докази који се прилажу уз пријаву:

- извод из матичне књиге рођених,

- уверење о држављанству (не старије од шест месеци у односу на дан објављивања у "Сл.гласнику РС"),

- диплома о стручној спреми,

- исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и друга акта из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),

- изјава да није члан органа политичке странке, односно, да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке, оверена у складу са законом,

- уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,

- уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са Законом којим се уређују кривична дела, и то:

а) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,

б) обавезно психијатријско лечење на слободи,

в) обавезно лечење наркомана,

г) обавезно лечење алкохоличара,

д) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена у складу са Законом.

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија ће одбацати закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Војислав Томић председник Комисије, контакт телефон 069/20-13-600 сваког радног дана од 10 до 15 часова.

Овај оглас се објављује у "Сл.гласнику РС", "Сл.листу града Шапца и општина Богатић, Владимрици и Коцељева", најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на званичној интернет страници општине Богатић.

 
VRH