Vesti

20. Apr. 2017 Konkursi za udruženja građana, kulturnu delatnost, crkve i verske zajednice

Obaveštavaju se udruženja građana koja obavljaju kulturnu delatnost , crkve i verske zajednice koje deluju na teritoriji opštine Bogatić da je

Opština Bogatić dana 20.04.2017.godine raspisala javne konkurse za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa, odnosno projekata, u 2017.godini.

Javni konkursi se nalaze na zvaničnoj internet stranici opštinewww.bogatic.rs u odeljku konkursi. Rok za podnošenje prijava za programe /projekte je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa na internet stranici opštinewww.bogatic.rs(odnosno zaključno sa 04.05.2017.godine).

Opština Bogatić

 

 

19. Apr. 2017 IX redovna sednica SO Bogatić

Video prilog IX redovna sednica SO Bogati

Odbornici u Bogatiću zasedali su danas na IX redovnoj sednici Skupštine opštine, a na dnevnom redu našlo se devetnaest tačaka.

Sednica je otvorena davanjem saglasnosti verifikacionog odbora o izboru za odbornika i potvrđivanjem mandata Dejanu Dobošareviću, koji je potom položio zakletvu.

Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Bogatić za tekuću godinu predstavljen je godišnjim planom, a saglasnost na ovaj predlog dalo je i Ministarstvo poljoprivrede i zašite životne sredine.

Zoran Arsenović, građevinski inspektor opštine Bogatić, obrazložio je predlog odluke o postavljanju i uklanjanju montažnih objekata privremenog karaktera na javnim površinama na teritoriji opštine Bogatić. Osnov za donošenje ove odluke je u članovima Zakona o planiranju i izgradnji kojim je između ostalog propisano da jedinice lokalne samouprave obezbeđuju i uređuju postavljanje i uklanjanje kioska, bašta, tendi, pokretnih tezgi, bilborda, reklamnih panoa i vitrina.

Opština Bogatić pokreće postupak pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu katastarske parcele u Dublju. Branko Danilović, načelnik Opštinske uprave Opštine Bogatć, obrazložio je šestu tačku dnevnog reda i objasnio da će sepribavljanje nepokretnosti koja je potrebna radi proširenja mesnog groblja u ovom selu, vršitiputem neposredne pogodbe.

Na dnevnom redu našle su se izmene i dopune statuta Kulturno-obrazovnog centra „Bogatić“, kao i izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem Narodne biblioteke „Janko Veselinović“, PU „Slava Ković“ i Turističke organizacije opštine Bogatić.

Direktor JKP „Bogatić“, Slobodan Đurković, predstavio je prisutnima u skupštinskoj sali srednjoročni i dugoročni plan poslovne strategije ovog preduzeća, u narednih pet, odnosno deset godina. Đurković je izneo strateške pravce razvoja i unapređenja osnovnih delatnosti JKP „Bogatić“, koje se pre svega odnose na proizvodnju i distribuciju vode, usluge iznošenja smeća i odnošenja otpadnih voda, obim pijačnih i pogrebnih usluga, zoohigijenu, javna higijenu i ostale poverene delatnosti.

"Planovi poslovne strategije i razvoja JKP "Bogatić" za narednih deset godina zasnovani suna realnoj proceni zatečenog materijalnog položaja preduzeća. Na nivou preduzeća nameću se smernice i prioriteti, kao i prilagođavanje razvojnim potrebama opštine i korisnika usluga. U naredne tri godine Preduzeće bi trebalo da uvede ISO standard 9001, koji se zasniva na principima upravljanja. Uz podršku EU trebalo bi da obavimo regionalno povezivanje sa deponijom u Sremskoj Mitrovici, a planirana je i nabavka još jednog autosmećara kojim bi se mogle pružiti usluge sakupljanja smeća u svim selima opštine Bogatić. Formiranje reciklažnih ostrva, odnosno dvorišta, takođe je u planu, kao i nabavka hladnjače i adaptacija objekata za zoohigijenu", rekao je Slobodan Đurković.

Izveštaj o realizaciji projekata u oblasti društvenog i himanitarnog rada za 2016. godinu usvojen je jednoglasno. Osamnaest Udruženja građana dobilo je sredstva za sufinansiranje projetata u prethodnoj godini, a na osnovu priloženih izveštaja o realizaciji projekata Komisija je konstatovala da su navedena udruženja namenski potrošila dodeljena sredstva od strane budžeta Opštine Bogatić.

Nakon razrešenja i imenovanja člana upravnog odbora PU „Slava Ković“, predsednik Opštine Bogatić, Nenad Beserovac, izneo je aktuelna pitanja vezana za pripajanja mesnih zajednica Glušci, Uzveće i Banovo Polje na gradski vodovod Sremske Mitrovice, kao i odnošenje smeća iz pomenutih mesnih zajednica na deponiju preko Save. Beserovac je pomenuo i renoviranje osnovnih škola u Badovincima i Crnoj Bari, kao i OŠ „Mika Mitrović“ sa svojim izdvojenim odeljenjima, čime bi se rešilo i pitanje predškolskih ustanova u ovim mestima.

 

14. Apr. 2017 ОДРЖАНА 12. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

У уторак, 11.04.2017.године одржана је 12. седница Општинског већа Општине Богатић. Пред члановима Општинског већа било је 18 тачака дневног реда. Међу значајнијим тачкама дневног реда, чланови Општинског већа разматрали су и усвојили Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Богатић за 2017.годину, сходно Закону о пољопривредном земљишту, а на основу претходно добијене сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине. На основу Одлуке о усклађивању Оснивачког акта ЈКП „Богатић“ са Законом о јавним предузећима, чланови Општинског већа разматрали су и усвојили предлог Закључка о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије ЈКП.“Богатић“ за период 2017-2021.године и Дугорочни план пословне стратегије ЈКП.“Богатић“ за период 2017-2027.године. Планови представљају квантитативно али и квалитативно исказивање циљева са јасним смерницама на путу до њих. Основ за израду планова пословне стратегије биле су стварне потребе потрошача и претпоставка да ће ЈКП у целом планском периоду наставити да обавља све делатности за које је основано. Такође, чланови Општинског већа разматрали су и усвојили Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији општине Богатић. Програм обухвата програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, програм давања у закуп грађевинског земљишта за постављање монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене и програм давања у закуп грађевинског земљишта које се до привођења планираној намени може користити за пољопривредну производњу. Програм се заснива на решењима и условима садржаним у законима, одлукама и другим прописима којима се уређују односи у области земљишне политике и грађења. Између осталог, чланови Општинског већа донели су закључке о давању сагласности на Извештаје о раду и финансијске извештаје за 2016.годину, Културно-образовног центра Богатић, Туристичке организације Општине Богатић, Народне библиотеке „Ј.Веселиновић“ и Предшколске установе „С.Ковић“ Богатић. Чланови Општинског већа утврдили су предлог Закључка о давању сагласности на Извештај о реализацији пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада за 2016.годину.

 

13. Apr. 2017 Општина донела Решење о образовању Комисије за оцењивање пројеката из области јавног информисања

 

12. Apr. 2017 Наградни литерарни конкурс „Живот и дело Јанка Веселиновићa“

Република Србија

Општина Богатић

Културно-образовни центар

Датум: 12.04.2017.

Богатић

 

Поштовани,

 Културно образовни центар Богатић и Народна библиотека „Јанко Веселиновић“ под покровитељством СО Богатић, расписују наградни литерарни конкурс на тему „Живот и дело Јанка Веселиновићa“.

 

Правила конкурса „Живот и дело Јанка Веселиновићa“:

1. Право учешћа имају ученици основних школа на територији Општине Богатић.

2. Литерарни радови морају бити читко написани или откуцани у три примерка.

3. Радове, са следећим подацима: име и презиме, адреса, мејл, број телефона, назив школе, разред, име и презиме наставника-ментора, послати или доставити лично на адресу:

 

Културно образовни центар Богатић

ул. Мике Витомировић бр.6

15350 Богатић

или у електронској форми на мејл: kocbogatic2016@gmail.com

4. Учесници ће бити бодовани у две категорије: I категорија: ученици од I до IV разреда, II категорија: ученици од V до VIII разреда.

5. Конкурс је отворен до 8. маја. Најбољи радови, по мишљењу стручног жирија, биће објављени на сајту Народне библиотеке “Јанко Веселиновић” (http://www.bibliotekajanko.rs/).

6. Најуспешније учеснике oчекују награде које ће бити додељене на свечаности 14.05.2017. године. у оквиру манифестације „Дани Јанка Веселиновићa“

 
VRH