Vesti

24. Jul. 2017 ДОНЕТА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЦРКВЕНИМ ОПШТИНАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

По спроведеном Јавном конкурсу, а на основу Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама из буџета Општине Богатић и Предлога Комисије за односе са верским заједницама председник Општине Богатић донео је Одлуку о додели средстава црквеним општинама и верским заједницама за суфинансирање програма-пројеката у 2017.години.

Одлука у целости може се преузети путем линка испод текста, на овој страници.

Сходно донетој Одлуци, обавештавају се све Црквене општине и верске заједнице којима су додељена средства да у року од 3 дана од дана пријема Одлуке, доставе изјаву да ли прихватају додељена средства или изјаву да одустају од истих. Изјаву доставити на адресу: Општинска управа Богатић, Одељење за привреду, финансије и локални економски развој, ул. Мике Витомировића бр.1, 15350 Богатић или преко писарнице Општинске управе Општине Богатић.

Црквене општине и верске заједнице које прихвате додељена средства у обавези су да отворе наменске текуће рачуне код Министарства финансија - Управе за трезор, испостава Богатић.

 

24. Jul. 2017 OДРЖАНА 14. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

Данас 24.07.2017.године одржана је 14. седница Општинског већа Општине Богатић. Пред члановима Општинског већа нашло је се 15 тачака дневног реда.

Међу значајнијим тачкама дневног реда чланови Општинског већа разматрали су и утврдили предлог Закључка о давању сагласности на шестомесечни консолидовани извештај и утврдили предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету Општине Богатић за 2017.годину са пројекацијама за 2018.години и 2019.годину. Такође, чланови Општинског већа разматрали су и утврдили предлог Закључка о давању сагласности на Извештај о реализацији програма пословања ЈКП.“Богатић“ са финансијским извештајем за 2016.годину, на основу Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП.“Богатић“ са Законом о јавним предузећима и утврдили предлог Закључка о давању сагласности на Наративни извештај о раду Центра за социјални рад „Богатић“ Богатић за 2016.годину.

Чланови Општинског већа разматрали су и утврдили предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈКП.“Богатић“ Богатић, која за 2016.годину из остварене нето добити ЈКП. „Богатић“ износи 1.490.454,57 динара. Између осталог, чланови Општинског већа усвојили су предлог Одлуке о измени Одлуке о задуживању општине Богатић за 2016.годину којом се мења намена кредитиних средстава и усмерава за финансирање пројекта потисног цевовода од црпне станице Богатић до реципијента реке Саве. Такође, чланови Општинског већа утврдили су и предлог Одлуке о задуживању Општине Богатић у 2017.години ради финансирања капиталних инвестицоних расхода, односно за финансирање капиталног пројекта „Израда пројектне документације и извођење радова на систему даљинског грејања објеката јавне намене у Богатићу“. Чланови Општинског већа утврдили су предлог Одлуке о радно правном статусу председника и заменика председника Скупштине Општине Богатић, предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о праву на једнократну новчану помоћ, с обзиром да је СО Богатић у складу са Законом о социјалној заштити донела Одлуку о правима и услугама социјалне заштите општине Богатић којом је предвиђено да о захтевима за остваривање права на једнократне новчане помоћи одлучјује Центар за социјални рад општине Богатић. Између осталог, чланови Општинског већа утврдили су и предлог Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Општине Богатић, предлог решења о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза за 2017.годину, предлог Решења о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Богатић. Сходно Закону о планирању и изградњи чланови Општинског већа усвојили су допуну Програма отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији општине Богатић за 2017.годину.

 

24. Jul. 2017 УПОЗОРЕЊЕ НА ВРЕМЕНСКЕ НЕПОГОДЕ - Штаб за ванредне ситуације општине Богатић

Штаб за ванредне ситуације општине Богатић разматрајући добијену временску прогнозу од РХМЗ Београд апелује на све грађане да је на снази наранџасти метеоаларм за 25. и 26. јул што подразумева УПОЗОРЕЊЕ НА ВРЕМЕНСКЕ НЕПОГОДЕ ТОКОМ НОЋИ У ОБЛИКУ ГРМЉАВИНЕ, ВЕТРА, ГРАДА И ОБИМНИЈЕ КИШЕ (20ММ ЗА 3 ЧАСА).

Локална појава грмљавина са или без падавина

Ризик од удара грома, опасност за живот људи и животиња, проблеми у раду свих уређаја који користе електричну енергију, ризик од иницирања појаве ватре, проблеми у телекомуникацијама. Могући проблеми у транспорту електричне енергије због удара грома. Могућа је локалнa појава интензивних пљускова, бујица и јаких удара ветра са штетама на покретној и непокретној имовини.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

 

10. Jul. 2017 Штаб за ванредне ситуације општине Богатић: Данас и сутра угрожени животи људи и животиња због екстремно опасних временских услова

Данас и сутра (10. и 11. јула 2017.год) због екстремно опасних временских услова, угрожени су животи људи и животиња, на снази је црвени метеоаларм.Моле се грађани да од 10 до 17 часова што више времена проводе у хладовини, да прилагоде своје обавезе овим временским приликама, као и да не врше паљење ватре на отвореном простору. Могућа су озбиљни проблеми у снабдевању електричном енергијом, проблеми у саобраћају, шумски и други пожари.

Штаб за ванредне ситуације општине Богатић

 

Саопштење у целости може се преузети путем линка на овој страници, испод овог текста

 

5. Jul. 2017 Обавештење и Одлука о програмима и пројектима у области културе који се финансирају из општинског буџета

ОБАВЕШТЕЊЕ:

Обавештавају се сва удружења којима су додељена средстава да у року од 3 дана од дана пријема Одлуке доставе изјаву да ли прихватају додељена средства или изјаву да одустају од истих. Изјаву доставити на адресу: Општинска управа Богатић, Одељење за привреду, финансије и локални економски развој, ул. Мике Витомировића бр.1, 15350 Богатић или преко писарнице Општинске управе Општине Богатић.

Одлука у целости може се преузети путем линка испод текста, на овој страници

 

 
VRH