Vesti

14. Oct. 2019 ПОЧЕО СА РАДОМ СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

Два дана пре почетка грејне сезоне пуштен је у рад систем даљинског грејања објеката јавне намене у Богатићу са геотермалног извора ББ-1 који ће загревати око 16.000 м2 простора следећих објеката: Предшколске установе „Слава Ковић“, Основне школе „Мика Митровић“, Мачванске средње школе са спортском халом, зграде Општине , зграде Основног суда у Богатићу, Центра за социјални рад, ЈКП „Богатић“ и Полицијске станице.

„После две пробе које су одрађене у претходних месец дана систем је пуштен у рад. За сада функционише без икаквих проблема и што се тиче подстаница и котларница у свим објектима који се загревају, а тренутно је подешен да ради са 50 % снаге“, рекао је Иван Живановић, дипл. инж.машинства, овлашћени представник извођача радова.

 

11. Oct. 2019 ПОТПИСАН УГОВОР О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДУГОГОДИШЊЕГ ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

Данас 11.10.2019.године у просторијама Општине Богатић, након што су одборници Скупштине општине Богатић на 30.седници одржаној 11.09.2019.године усвојили Закључак о давању сагласности на нацрт Уговора, потписан је Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције и дугогодишњег одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Богатић између Општине Богатић и приватног партнера „РЕСАЛТА“ Друштва за енергетске услуге доо Стари Град-Београд и ESCO ELIOS доо Нови Сад. 

Предмет уговора јесте спровођење мера уштеде енергије са циљем ефикаснијег коришћења енергије и одговарајућег смањења емисије СО2, као и смањења оперативних трошкова.

 

9. Oct. 2019 ОПШТИНИ БОГАТИЋ ОДОБРЕНО 10.000.000,00 ДИНАРА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Општина Богатић је једна од осам општина и градова којој су Закључком Владе Републике Србије на предлог Министарства заштите животне средине одобрена средства за израду пројектно-техничке документације за успостављање система за пречишћавање отпадних вода. Укупно опредељена средства за подршку јединицама локалне самоуправе износе 100.000.000,00 динара, од чега је Општини Богатић опредељено 10.000.000,00 динара.

Општина Богатић ће по преносу средстава од стране Министарства заштите животне средине покренути поступак јавне набавке - набавка услуге израде пројектно-техничке документације.

Локација постројења за пречишћавање отпадних вода Богатић планирана је у непосредној близини савског насипа у КО Црна бара и краја постојећег потисног цевовода за транспорт отпадних вода од постојеће црпне станице Богатић до реципијента рeке Саве.

 

26. Sep. 2019 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ У ЦЕЛОСТИ И ПОТРЕБНИ ОБРАСЦИ МОГУ СЕ ПРЕУЗЕТИ НА ОВОЈ СТРАНИЦИ, ПУТЕМ ЛИНКА, ИСПОД ОВОГ ТЕКСТА

 

Документи

 

26. Sep. 2019 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ У ЦЕЛОСТИ И ЗАХТЕВ МОГУ СЕ ПРЕУЗЕТИ НА ОВОЈ СТРАНИЦИ, ПУТЕМ ЛИНКА, ИСПОД ОВОГ ТЕКСТА

 

Документи

 
VRH