Vesti

31. Dec. 2019 СРЕЋНИ НОВА ГОДИНА И БОЖИЋ

СРЕЋНЕ НОВОГОДИШЊЕ И БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ

ЖЕЛИ ВАМ ОПШТИНА БОГАТИЋ!

 

31. Dec. 2019 ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се сва удружења грађана из области друштвеног и хуманитарног рада , удружења из области културе, удружења предузетника и цркве и верске заједнице да су сходно Уговорима о додели средстава за суфинансирање програма/пројеката из наведених области у 2019.години да су у обавези да до 15.01.2020.године (среда) доставе НАРАТИВНЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ о утрошку средстава. Обрасце извештаја можете преузети са сајта општине или у просторијама Општинске управе Општине Богатић, канцеларија бр. 44. ОПШТИНСКА УПРАВА

 

31. Dec. 2019 OБАВЕШТЕЊЕ

У складу са Законом о спорту на предлог Стручне комисије за оцену годишњих и посебних програма из области спорта донета је Одлука о одобравању и финансирању годишњих програма организација у области спорта из буџета општине Богатић за 2020.годину.

 

26. Dec. 2019 Најуспешнијим студентима додељене општинске стипендије

На основу расписаног Kонкурса, а сходно одредбама Правилника о условима стипендирања студената са подручја општине Богатић, пет најбољих студената основних академских студија, у школској 2019/2020. години биће стипендирани из општинског буџета.  Додељене су стипендије за три студента из области природних и техничких наука и два студента из области друштвених и хуманитрних наука.

Правилник предвиђа доделу 2 стипендије из области природних и техничких наука, 2 стипендије из области друштвених и хуманитарних наука и 1 стипендију из области уметности. Kако ове школске године није било пријављених студената из области уметности, пета стипендија је припала трећем студенту из области природних и техничких наука, а сходно оствареном успеху.

Ранг листу, на основу 35 пријављених кандидата, формирало је Одељење за општу управу, заједничке послове и друштвене делатности Општинске управе општине Богатић, на основу Правилника  и на основу просечне оцене студената у току студија, с тим да  за сваку годину просек мора бити  од 8,00.

Студентима који нису добили стипендије, а испуњавају услове прописане Правилником о стипендирању, њих укупно 30, биће исплаћена једнократна новчана помоћ у износу од по 30.000,00 динара.

Решењем председника Општине стипендије су добили студенти:

1.  Милица Кнежевић, из Дубља, Медицински факултет, Нови Сад, 2. година, просек 9,86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.   Тамара Бановац, из Богатића, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2. година, просек 9,55.  

3.   Стефан Берић, из Богатића, Природно-математички факултет, Нови Сад, 3. година, просек 9,43.

4.   Сузана Јуришић, из Црне Баре, Филозофски факултет,  Нови Сад, 2. година,  просек 9,50.

5.    Марија Максимовић, из Богатића, Факултет политичких наука,Београд, 2. година, просек, 9,40.

Ову врсту стипендије већ користе студенти који су претходних година испунили услов за добијање исте, али и остварили просечну оцену изнад 8, која је неопходна за наставак стипендирања.

Стипендије ће се исплаћивати за период од новембра 2019. до новембра 2020. године, у месечном износу од по 10.000,00 динара.

Ове године на конкурс се пријавило укупно 31 студент из области природних и техничких наука, од којих су троје добили стипендије, а 25 једнократну новчану помоћ. Три студента не испуњавају услове конкурса.

Из области друштвених и хуманитарних наука конкурисало је укупно 7 студената, од којих су двоје добили стипендије, а једнократну новчану помоћ добиће 5 студента.

 

Са високих школа струковних студија био је пријављен један студент, али сходно Правилнику, не стипендирају се студенти струковних студија, већ само академских.

 

23. Dec. 2019 ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ OДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2020.ГОДИНУ

Данас 23.12.2019.године у малој сали Општине Богатић одржана је Јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету општине Богатић за 2020.годину са пројекцијама за 2021. и 2022.годину.

Јавна расправа је одржана у складу са чланом 42. став 4. Закона о буџетском систему који прописује обавезу локалних самоуправа да упознају грађанство са Нацртом Одлуке о буџету.

Јавној расправи, поред представника локалне самоуправе, присуствовали су директори јавних установа и предузећа чији је оснивач локална самоуправа, као и заинтересовани грађани.

 
VRH