Vesti

15. Nov. 2018 О Г Л А С ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БОГАТИЋ

О Г Л А С ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БОГАТИЋ

 

ОГЛАС У ЦЕЛОСТИ МОЖЕ СЕ ПРЕУЗЕТИ ПУТЕМ ЛИНКА НА ДНУ СТРАНИЦЕ

 

13. Nov. 2018 ОДРЖАНА 30.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

Данас 13.11.2018.године одржана је 30. редовна седница Општинског већа Општине Богатић. Чланови Општинског већа разматрали су 32 тачке дневног реда.

Међу значајнијим тачкама дневног реда чланови Општинског већа сходно члану 76. Закона о буџетском систему донели су Закључак о усвајању консолидованог деветомесечног Извештаја о остварењу буџета општине Богатић за период 01.01.2018.године до 30.09.2018.године. У складу са Законом о путевима и Одлуке о општинским путевима и улицама чланови Општинског већа утврдили су Предлог оперативног плана зимског одржавања општинских путева и улица за зимски период 2018/2019 године . Такође, на овој седници утврђен је предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку о четвртој измени и допуни Статута ПУ „Слава Ковић“ Богатић. У складу са Законом о порезима на имовину утврђен је Предлог Решења о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовну за 2019.годину на територији општине Богатић и одређивање просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, који се налазе у најопремљенијој зони. На територији општине Богатић одређене су 3 зоне за утврђивање пореза на имовину. Чланови Општинског већа утврдили су Предлог Одлуке о покретању поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије за поверавање обављања делатности градског и приградског превоза путника на територји општине Богатић којом се уређују услови, начин и израда и предлагање јавно-приватног партнерства без елемената концесије. Сходно добијеном мишљењу Комисије за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије утврђен је предлог Одлуке о давању сагласности и усвајању пројекта јавно - приватног партнерства – реконструкције и дугогодишењг одржавања јавног осветљења на територији општине Богатић применом уштеде енергије. Чланови Општинског већа по спроведеном јавном надметању, утврдили су Предлог Решења о отуђењу непокретности кат. парцела бр. 680/1, 691/1, 692/1, 707/1, 7087, 7187,726/1, 825, 828/1, 838/1, 835/1 и 458/1 КО Дубље (бања Дубље) најповољнијем понуђачу - Компанија „Јовановић“ доо. Шабац. Чланови Општинског већа разматрали су и утврдили Предлог Одлуке о условима за утврђивање права на регрес трошкова превоза ученика са подручја општине Богатић којом се утврђују критеријуми и начин остваривања права на регресирање превоза ученика који имају пребивалиште на подручју општине Богатић и Предлог Решења о давању сагласности на повећавање цена комуналних услуга у јавном превозу на територији општине Богатић. У наставку седнице чланови Општинског већа донели су решења о разрешењу и именовању председника и чланова привремених органа МЗ Црна Бара и МЗ Бадовинци.

 

10. Nov. 2018 ДАН ПРИМИРЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Дан примирја, који је у Србији државни празник, установљен је као знак сећања на 11.новембар 1918.године када је у Француској у специјалном вагону маршала Фердинанда Фоша у 11, 00 часова потписано примирје у Првом светском рату, које је било на снази све до закључивања коначног мировног споразума у Версају 28.јуна 1919.године. Одредбе тог документа који је већим делом саставио маршал Фош биле су прекид непријатељстава, повлачење немачких трупа иза граница, неуништавање инфраструктуре, размена заробљеника, обећање репарација, уништавање немачких ратних бродова и подморница, поступање током примирја.

Дан примирја у Првом светском рату сматра се и даном капитулације Немачке. Дан примирја се обележава у свим земљама - потписницама споразума. Као главни мотив за амблем овог празника користи се цвет Наталијина рамонда.

 

9. Nov. 2018 ЗАКАЗАНА 30.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

На основу дописа и достављеног мишљења Министарства државне управе и локалне самоуправе бр.011 -00-00411/2018-24 од 08.11.2018.године, председник Општине Богатић Ненад Бесеровац за уторак 13.11.2018.године са почетком у 10,00 часова заказао је 30.редовну седницу Општинског већа Општине Богатић.

 

9. Nov. 2018 ОПШТИНА БОГАТИЋ ДОБИЛА ЗАДОВОЉАВАЈУЋУ ОЦЕНУ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

Општина Богатић је током 2017. и 2018.године била субјект контроле Државне ревизорске институције консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Богатић за 2016.годину.

На основу извршене провере Одазивног извештаја и Послеревизионог извештаја о мерама исправљања Општине Богатић од стране Државне ревизорске институције утврђено је да су наводи Општине Богатић истинити и веродостојни. Сходно томе, Државна ревизорска институација констатовала је да су мере исправљања у Послеревизоном извештају које је сачинила Општина Богатић, као субјект ревизије, ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ.

Саставни део Одазивног извештаја и Послеревизионог извештаја је и Извештај Културно-образовног центра „ Богатић“ Богатић.

 
VRH