Vesti

19. Oct. 2017 ОПШТИНА БОГАТИЋ ПРИСТУПИЛА МЕЂУНАРОДНОМ ПРОЈЕКТУ “DANUBE REGION LEADING GEOTHERMAL ENERGY (DARLINGe)

У Будимпешти (Мађарска), дана 18.10.2017.године одржан је састанак партнера међународног пројекта “DANUBE REGION LEADING GEOTHERMAL ENERGY (DARLINGe).Овом састанку присуствовали су представници партнера из Мађарске, Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Румуније и Србије. Испред Oпштине Богатић овом састанку присуствовали су Ненад Бесеровац, председник Општине и Небојша Петронић, помоћник председника Општине. Овом приликом председник Општине Ненад Бесеровац, потписао је Споразум о учешћу Општине Богатић на наведеном пројекту.

У реализацији пројекта учествује 15 партнера из шест држава у окружењу, представљени геолошким институтима, универзитетима, индустријским сектором, развојним агенцијама из области енергетике, министарствима и општинама. Водећи партнер на пројекту je Maђарски геолошки и геофизички институт,a испред стручног тима Рударско-геолошког факултета проф.др Дејан Миленић. Пројектом су обухваћени централни и југоисточни делови Дунавске регије, укупне површине око 92.000 км2 и то: јужни делови Мађарске, североисточни делови Словеније, северни делови Хрватске, западни делови Републике Српске и централни и северни делови Босне и Херцеговине и северни делови Србије (Војводина, Мачва и северни део града Београда) и западни делови Румуније.

Основни циљ пројекта је повећање енергетске ефикасности и сигурности кроз промовисање одрживог коришћења геотермалних ресурса, пре свега у сектору топлификације објеката у делу Дунавске регије.

Пројекат ће бити финансиран из програма транснационалне сарадње Интеррег-а Дунав 2014-2016. Укупна вредност пројекта је 2.525.760,70, еур-а, од чега ће 1.612.249,99 еур-а бити финансирано из средстава ЕРДФ фонда, а 534,646 еур-а из средстава ИПА II и 378.864,11 еур-а из националних средстава. Овим пројектом Општина Богатић добиће средства у износу око 30.000,00 еур-а, која ће бити искоришћена за израду Студије о детаљним геотермалним истраживањима и оцени могућности производње топлотне и електричне енергије из геотермалних ресурса на територији општине Богатић.

 

17. Oct. 2017 ОДРЖАНА 16. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Данас, 17.10.2017.године, одржана је 16. седница Општинског већа Општине Богатић. Међу значајнијим тачкама дневног реда, чланови Општинског већа донели су Решење о постављењу начленика Општиске управе Општине Богатић. За начелника Општинске управе постављена је Светлана Михаиловић дипл.правник из Шапца. Између осталог чланови Општинског већа утврдили су предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о накнадама које представљају приход остварен делатношћу Општинске управе Општине Богатић, предлог Одлуке о другој измени и Одлуке о задуживању општине Богатић за 2016.годину, утврдили предлог Решења о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину на територији општине Богатић и одређивање просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони.

 

17. Oct. 2017 ПРЕДСТАВЉЕН ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ИНФРАСТРУКТУРНИМ ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Дана 16.10.2017.године у малој сали општине Богатић одржан је састанак поводом представљања Програма подршке инфраструктурним пројектима у области животне средине Министарства заштите животне средине. Састанку су присуствовали председник Општине Ненад Бесеровац, помоћник председника Општине Милан Дамњановић, представници Министарства заштите животне средине, Сава Сладић из Одељења за управљање пројектима у области животне средине, Вера Пулен (ЕИСП) координатор пројекта, John Glazebrook Brooks Hannas & Partners, представнци надлежних служби Општинске управе Богатић и ЈКП „Богатић“ Богатић. Програм подршке развоју инфраструктуре животне средине , Фаза 2 (EISP2) финансиран из донације Шведске се спроводи у сарадњи са Министарством заштите животне средине Републике Србије са циљем повећања капацитета и могућности за координацију и реализацију структурних фондова ЕУ од стране Министарства. Министарство је конкурисало за бесповратна средства из ЕУ ИПА 2017 програмске године за пројекат у оквиру кога ће се успоставити примарна сепарација комуналног отпада у четири региона за управљање отпадом: Дубоко, Срем-Мачва, Панчево и Пирот, а који имају изграђене и оперативне регионалне санитарне депоније. Пројектом је планирана набавка опреме за примарну сепарацију комуналног отпада за све општине које припадају поменутим регионима, као и спровођење одговарајуће комуникационе кампање. Са тим у вези, ЕИСП2 тим пружа техничку помоћ у процени потреба домаћинстава и ЈКП-а за опремом за примарну сепарацију отпада у општинама које припадају наведеним регионима. У циљу решавања проблема комуналног отпада , општина Богатић је започела поступак прикључења регионалној депонији Срем – Мачва. Скупштина града Сремска Митровица, један од оснивача регионалне депоније у фебруару 2017.године донела је Одлуку о прикључењу општине Богатић на регионалну депонију. Како би се створили услови да се општина Богатић укључи у пројекат ИПА 2017 – увођење примарне сепарације отпада, потребно је да Скупштина града Шапца, као други оснивач донесе Олдуку о прикључењу општине Богатић регионалној депонији.

 

17. Oct. 2017 ОПШТИНА БОГАТИЋ ЗАКЉУЧИЛА УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА СИСТЕМУ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА – ТОПЛОВОДА

Дана 10.10.2017.године, председник Општине Богатић Ненад Бесеровац, у име Општине потписао је Уговор о извођењу радова на систему даљинског грејања објеката јавне намене у Богатићу са изабраним понуђачем ГП. „Комбо“ Београд. Крајем прошле године, Лабораторија за геотермалну енергију и енергетску ефикасност Департмана за хидрогеологију, Рударско-геолошког факултета, Универзитета у Београду, је за рачун општине Богатић израдила „Студију могућности коришћења хидрогеотермалне енергије за потребе даљинског грејања објеката јавне намене у Богатићу која је показала коначну оправданост реализације овог пројекта и предложила отворен, прстенаст систем загревања јавних установа без класичне топлане. Овим пројектом биће обухваћени објекти ПУ.“Слава Ковић“ Богатић, ОШ. „Мика Митровић“ Богатић, Мачванска средња школа са спортском халом, зграда општине, зграда Основног суда, зграда Полицијске станице, управна зграда ЈКП „Богатић“ и зграда Центра за социјални рад „Богатић“. Средства у износу од око 120.000.000,00 динара са ПДВ-ом за реализацију пројекта обезбеђена су путем кредитног задужења Општине и у буџету општине Богатић. Очекивана финансијска уштеда на годишњем нивоу износиће око 100.000,00 –ЕУР-а.

ВИДЕО ПРИЛОГ РТС-а  www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/ekonomija/2906349/toplotne-pumpe-smanjuju-izdatke-za-struju-i-grejanje.html 

 

13. Oct. 2017 XIV sednica SO Bogatić

Video prilog

Odbornici u Bogatiću zasedali su danas na četrnaestoj redovnoj sednici Skupštine opštine, a na dnevnom redu našlo se dvadesetšest tačaka. Sednica je otvorena davanjem saglasnosti na predloge odluka o izmeni i dopuni odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite opštine Bogatić i predloga odluke o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u javnom sektoru.

Raspravljalo se i o predlogu rešenja o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu, za potrebe proširenja mesnog groblja u Bogatiću, kao i o razrešenju predsednika i članova nadzornog odbora JP „Parking servis“ Bogatić.

Na sednici su usvojeni i predlozi rešenja o razrešenju starih i imenovanju novih članova komisije za odnose sa verskim zajednicama i članova komisije za sport. Nekoliko odbornika uzelo je reč u okviru ove tačke i navelo da bi sportski uspesi dece iz opštine Bogatić ubuduće trebalo da budu adekvatno nagrađeni.

Usvojeni su i predlozi rešenja o razrešenju i imenovanju članova upravnih odbora Centra za socijalni rad “Bogatić”, KOC “Bogatić”, TOOB “Bogatić”, PU “Slava Ković” i Doma zdravlja “Bogatić”. Nakon podnete ostavke direktora JKP „Bogatić“, Slobodana Đurkovića, odbornici su usvojili rešenje o konstataciji prestanka funkcije, a na sednici je za vršioca dužnosti imenovan Aljoša Garibović, diplomirani pravnik iz Šapca.

Odbornici su usvojili predlog rešenja o postavljenju sekretara Skupštine Opštine Bogatić, Milutina Kovića, na četiri godine, zbog prestanka funkcije bivšeg sekretara, Sandre Mišković, koja je početkom meseca podnela ostavku iz ličnih razloga.

Konstruktivna rasprava nastavila se u okviru poslednje tačke dnevnog reda, kada su se odbornici smenjivali za govornicom, ukazujući na aktuelne probleme u mesnim zajednicama koje predstavljaju. Odbornička pitanja odnosila su se na nasip, parcelu stočne pijace i vrtić u Badovincima, postavljanje trotoara i asfaltiranje ulica, kao i problem sa uličnom rasvetom i psima lutalicama u celoj opštini Bogatić.Predsednik Opštine, Nenad Beserovac, odgovorio je na većinu odborničkih pitanja

 
VRH