Vesti

18. Dec. 2018 O б а в е ш т е њ е

Одељење за привреду, финансије и локални-економски развој и Општинско веће Општине Богатић на основу члана 42. става 4. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“,бр. 54/2009,73/2010, 101/2010,101/2011,93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016, 113/2017 и 95/2018) који каже да „локални орган управе надлежан за финансије доставља нацрт Одлуке о буџету локалне власти надлежном извршном органу локалне власти и истовремено упознаје грађане са нацртом одлуке о буџету“

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ ДА ЋЕ СЕ ЈАВНА РАСПРАВА О ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ ЗА 2019.ГОДИНУ ОДРЖАТИ У ПЕТАК, 21.12.2018.ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА У САЛИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ.

Обавештење о одржавању јавне расправе и Нацрт Одлуке о буџету за 2019.годину можете преузети на званичној интернет страници Општине Богатић www.bogatic.rs

 

18. Dec. 2018 Општинска управа Општине Богатић - Саопштење

Општинска управа Општине Богатић доставља нацрт одлуке о Буџету Општине Богатић за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину на јавну расправу.

Јавна расправа ће трајати од 13,00 часова 18.12.2018. до 13,00 часова 19.12.2018.

Позивамо све грађане и правна лица да своје евентуалне примедбе и сугестије доставе

на е-маил адресу: opstina@bogatic.rs

 

7. Dec. 2018 Најуспешнијим студентима додељене општинске стипендије

На основу расписаног Kонкурса, а сходно одредбама Правилника о условима стипендирања студената са подручја општине Богатић, пет најбољих студената основних академских студија, у школској 2018/2019. години биће стипендирани из општинског буџета. Додељене су стипендије за три студента из области природних и техничких наука и два студента из области друштвених и хуманитрних наука.

Правилник предвиђа доделу 2 стипендије из области природних и техничких наука, 2 стипендије из области друштвених и хуманитарних наука и 1 стипендију из области уметности. Kако ове школске године није било пријављених студената из области уметности, пета стипендија је припала трећем студенту из области природних и техничких наука, а сходно оствареном успеху.

Ранг листу, на основу 45 пријављених кандидата, формирало је Одељење за општу управу, заједничке послове и друштвене делатности Општинске управе општине Богатић, на основу Правилника  и на основу просечне оцене студената у току студија, с тим да  за сваку годину просек мора бити  од 8,00.

Студентима који нису добили стипендије, а испуњавају услове прописане Правилником о стипендирању, њих укупно 30, биће исплаћена једнократна новчана помоћ у износу од по 30.000,00 динара.

Одлуком председника Општине стипендије су добили редовни студенти:

 1. Бојана Вулетић из Богатића, Природно-математички факултет, Нови Сад, 2. година, просек 9,73

 2. Kатарина Жигеровић из Бадовинаца, , Природно-математички факултет, Нови Сад, 2. година, просек 9,57

 3. Дејан Петрушић из Бадовинаца, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2. година, просек 9,27.

 4. Филип Малетић из Богатића, Kриминалистичко-полицијска академија, Београд-Земун, 3. година, просек 9,35.

5. Александра Пајић из Бадовинаца, Војна академија, Универзитет одбране Београд, 3. година, просек 9,25. 

Ову врсту стипендије већ користе студенти који су претходних година испунили услов за добијање исте, али и остварили просечну оцену изнад 8, која је неопходна за наставак стипендирања.

Стипендије ће се исплаћивати за период од новембра 2018. до новембра 2019. године, у месечном износу од по 10.000,00 динара.

Ове године на конкурс се пријавило укупно 35 студената из области природних и техничких наука, од којих су троје добили стипендије, а 28 једнократну новчану помоћ. Четири студента не испуњава услове конкурса.

Из области друштвених и хуманитарних наука конкурисало је укупно 8 студената, од којих су двоје добили стипендије, а једнократну новчану помоћ добиће два студента. Четири студента не испуњавају услове конкурса.

Са високих школа струковних студија било је пријављено два студента, али сходно Правилнику, не стипендирају се студенти струковних студија, већ само академских.

 

6. Dec. 2018 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА, КРОЗ КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ И/ИЛИ ОПРЕМИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

Јавни позив у целости може се преузети путем линка на дну ове странице

 
VRH