Javne ustanove

Kulturno - obrazovni centar

Tri sorele
Tri sorele
Deja pozorina scena
Deja pozorina scena
Folklorni ansambl
Folklorni ansambl
Narodni orkestar
Narodni orkestar
ido
ido
Knjievni susreti
Knjievni susreti
Mirjana Aleksi
Mirjana Aleksi

Kulturno-obrazovni centar u Domu kulture organizuje razliite manifestacije – koncerte, priredbe, pesnike veeri, promocije knjiga, izlobe slika. Pored Kulturno-obrazovnog centra, na podruju opštine Bogati organizovan je rad kulturno-umetnikih društava u nekoliko sela i to: KUD ''ivan Arnautovi'' -Badovinci, KUD “Stanimir Josipovi” - Beloti, KUD “Bisernica” - Dublje, KUD “Mavanka”–Klenje, KUD“Vez“–Glušci. Sva kulturno-umetnika društva imaju podršku svojih mesnih zajednica i Opštine koja iz budeta izdvaja sredstva za njihovo funkcionisanje, koncerte, putovanja...

U 2008. godini iz budeta Opštine, sopstvenih sredstava Kulturnog-centra i uz pomo Ministarstva za kulturu, Dom kulture u Bogatiu je u potpunosti rekonstruisan i sada je funkcionalan, savremeno uredjen i opremljen. Renovirana je sala u kojoj se odravaju koncerti i priredbe, pozornica i garderobe. Nabavljena je rasveta, kino-aparatura i ostala savremena tehnika oprema. Uslovi za rad lanova Pozorišta, Folklornog ansambla i Narodnog orkestra sada su neuporedivo bolji nego ranije. Takodje, Kulturno-obrazovni centar je sada u prilici da sa ponosom ugosti i profesionalna pozorišta, folklorne ansamble i u renoviranom prostoru organizuje sve manifestacije.

Kontakt telefon: Kulturno-obrazovni centar “Bogati” 015/7786-148 
Direktor: Tanja Juriši
Rukovodilac dramskog amaterizma: Branislav Kovi
Rukovodilac folklornog ansambla: Miloš Simi
Rukovodilac narodnog orkesta: Zoran Puzi
Rukovodilac Slikarske kolonije: Dragomir Ninkovi
E-mail: kocbogatic2016@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRH