Javne ustanove

Folklorni ansambl

Bogati 21.09.2009
Bogati 21.09.2009
ido na koncertu u Bogatiu
ido na koncertu u Bogatiu
Ansambl veterana
Ansambl veterana
Deiji ansambl
Deiji ansambl
ido na takmienju
ido na takmienju
ido igre iz Mave
ido igre iz Mave
Nastup FA ido
Nastup FA ido
Nastup ida
Nastup ida
ido
ido

Iz nekadašnjeg Kulturno-umetnikog društva „JankoVeselinovi“, osnovanog 1950. godine, izrastao je Folklorni ansambl „Djido“. Ansambl je dobio ime po istoimenom komadu Janka Veselinovia. Od 1995. godine ansambl kontinuirano radi i postie zapaene rezultate. Zasnivajui svoj program na tradicionalnim i stilizovanim oblicima narodne umetnosti, „Djido“ igru, pesmu, nošnju i obiaje uva od zaborava. Program ansambla obuhvata koreografije maestra Branka Markovia, prvaka baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, kao i koreografije drugih eminentnih umetnika: Dobrivoja Putnika, Radomira Vukovia, Bore Talevskog, Gorana Mitrovia. Posebna panja se poklanja scenskom prezentovanju programa.

Od najveih uspeha u zemlji, izdvajaju se plasam medju 18 najboljih ansambala u Srbiji na Republikoj smotri u Poarevcu i Zlatna plaketa koju je osvojio Deiji ansambl na Republikoj smotri u Kraljevu.

„Djido“ je uspešno predstavljao Srbiju na medjunarodnim festivalima folklora u Španiji, Italiji, Grkoj, Madjarskoj, Portugaliji, Rumuniji, Turskoj, Poljskoj, Sloveniji...

Ansambl danas okuplja oko 300 lanova razliitih uzrasta koji su svrstani u pet deijih ansambala, pripremni, prvi izvodjaki, ansambl veterana, pevaku grupu i narodni orkestar. Svi ansambli tokom godine više puta nastupaju u Bogatiu. Ovi koncerti su ubedljivo najposeenije kulturne manifestacije. Takodje, lanovi ansambla gostuju u svim mesnim zajednicama u kojima postoje uslovi. Programi ovog ansambla su okosnica tradicionalne manifestacije „Hajduko vee“.

Umetniki rukovodilac ansambla je Miloš Simi, a šef narodnog orkestra Zoran Puzi.

VRH