Javne ustanove

Slikarska kolonija

Slikarska kolonija
Slikarska kolonija
Slika Vite juriia
Slika Vite juriia
Slika Dragana Martinovia
Slika Dragana Martinovia
Slika Dragana uriia
Slika Dragana uriia
Anamarija Vartabedijan
Anamarija Vartabedijan
Goran Stojanovi
Goran Stojanovi
Neda Caki
Neda Caki
Savo Petkovi
Savo Petkovi
Nenad Mari
Nenad Mari

Od 1998. godine u Etno-parku u Sovljaku se organizuje Slikarska kolonija. Za deset godina, na koloniji je uestvovalo oko 70 slikara, nastalo je oko 120 novih slika. Svaki od umetnika koji su uestvovali na koloniji poklonio je organizatoru, Kulturno-obrazovnom centru, po jedno svoje delo.

Povodom jubileja, 10 godina Kolonije, krajem 2008. godine organizovana je retrospektivna izloba radova, a 27 najuspešnijih slika nastalih tokom 10 godina organizovanja kolonije, u martu 2009. godine mogli su da vide i posetioci Galerije Kulturnog centa u Šapcu.

Jubilej Slikarske kolonije „Sovljak“ obeleen je i štampanjem kataloga za koji je uvodni tekst napisao akademski slikar Dragan Martinovi. Ovaj tekst govori o zaecima i razvoju slikarskog pokreta u opštini Bogati. Likovni ivot u Mavi nedvosmisleno je vezan zadve linosti koje su iz niega stvorile ono što nas danas okuplja i obavezuje.

Ranih pedesetih godina mladalaki snovi dvojice prijatelja – Milia Stankovia od Mave i Milivoja Martinovia, kreu put ostvarenja kroz upis ovog prvog na Likovnu akademiju, a drugog na pozorišnu. elja da Mava, zemlja talenovanih ljudi postane stecište kulturnih zbivanja poela se ostvarivati. Martinoviev prekid studija glume vratio ga je paralelnoj ljubavi – slikarstvu. Milievo okonanje studija je znailoda treba nešto uiniti sa Mavom i Mavanima. U potkrovlnom ateljeu Milivoja Martinovia sve eše su se okupljali ljubitelji palete: Dragi Soki, Vita Juriši, Dejan Koji, Petar Beri, Boban Beri – Dutin, SlikaDraganaMartinovica m.jpgBata Veši i mnogi drugi koji, naalost, nisu istrajali. Ovi susreti su bili obavezni o velikim praznicima, kad Mili dolazi u Mavu da obidje roditelje i donese novosti iz evropskih metropola. Varljivog leta 68 Mili kree sa gradnjom ubrzo uvene Radovan kule na koju dolazi elita ondašnje jugoslovenske kulture, kao i uesnici prvog Festa sa Kirkom Daglasom na elu. Tim udnim zdanjem šetala su mnoga velika imena raznih umetnosti.

Mavanska slikarska škola je pored uvene hlebske bila centar okupljanja ljubitelja umetnosti celog sveta.Radoznale oi deaka – momia Mikana Aniia, Dragana Martinovia, Jeremije Stude i Purce iz Šapca radoznalo su ekale Miliev poziv za prikljuenje. Mavani su izlagali po Rimu, Beu, enevi... Najmladji kreu Milievim putem, upisuju akademiju.Zimske veeri 76 provode u tek zaetom Etno-parku u Sovljaku, iji su idejni tvorci Mili i Martin. etvorica slikara – Dragi Soki, Vita Juriši i oba Martina, to se pamti kao prvi saziv likovne kolonije, propraen podrškom Zdravka Jerotia, Dragoslava Dakia – ondašnjih poslenika kulture. Iz tada ive likovne sekcije nastavnika Rada Torbice izdvaja se Dragan Djurii koji je polovinom osamdesetih došao u rodni Bogati sa završenih studija. Njegovo pitomo lice i slikarstvo su naišli na retku blagonaklonost vlasti. On godinama prve nedelje uavgustu kada su i „Hajduke SlikaDraganaDjuricica m.jpgveri“ okuplja mavanske slikare u Sovljaku i to postaje tradicija. Njegovom preranom i iznenadnom smru kolonija ne gubi na zamahu jer su esto prisutni Dragan Martinovi, Nenad Stankovi – sinovac Milia od Mave, lan Esnafa Dragan Djakovi i Branko Stankovi, istoriar iz Bogatia, stali na raspolaganje Kulturno-obrazovnom centru, kao glavnom organizatoru. Ovaj tim se odluuje na osveenje sa nadom da e prisustvo studenata i gostiju iz drugih sredina biti motivacija i pokreta. Tako ve nekoliko godina koloniju u Sovljaku poseuju i drugi umetnici iz bivše Jugoslavije. Na ovaj nain umetnici kao gosti postaju promoteri lepota mavanskog kraja i likovne kolonije u Sovljaku. Posebnu vrednost ovoj koloniji daju sami meštani sela Sovljak koji svojim zauzimanjem podravaju poslovinu sliku o mavanskoj gostoljubivosti.

Autor: Dragan Martinovi.

Na desetoj slikarskoj koloniji, od 3 do 8. avgusta 2008. godine uestvovalo je pet akademskih slikara: Anamarija Varatabedijan, Neda Caki, Nenad Mari, Savo Petkovi i Goran Stojanovi. Odravanje Kolonije, uz Skupštinu opštine Bogati finansijski je pomoglo Ministarstvo kulture. Medijski sponzor bila je Regionalna Televizija „Šabac“, koja je u svom programu izveštavala o svim aktivnostima za vreme trajanja kolonije, predstavnici organizatora i sami slikari su gostovali u programu, a po završetku Kolonije na ovoj Televiziji je prikazana poluasovna reportaa.

Svih pet slikara su domainima ostavili po jedno svoje delo, koje e se uvati u trajnoj postavci.

VRH