Arhiva

23. Sep. 2014 Konferencija za štampu „Zelenih“ u Bogatiću

Konferencija za štampu „Zelenih“ u Bogatiću
Konferencija za štampu „Zelenih“ u Bogatiću
Zeleni Srbije Pokret za Bogatić održali su konferenciju za medije, povodom inicijative ove stranke za osnivanje posebnog ministarstva životne sredine i prirodnih resursa, kao i ekoloških fondova na nivou gradova i lokalnih samouprava. Time bi se, obezbedio princip "zagađivač plaća", kao i "namensko korišćenje sredstava kroz programsko budžetiranje i zelena radna mesta kroz ekološka ulaganja".Predstavnici ekološkog udruženja “Eko Drina” iz Badovinaca, ukazali su na probleme zagađenja priobalja Drine u Badovincima nakon njenog izlivanja, a kako navode, trenutno najveći ekološki problem predstavlja jalovina iz nekadašnjeg rudnika antimona „Stolice“ u Kostajniku, koja je krenula dalje rekom Korenitom prema Jadru i Drini. Edukacija građana predstavlja jedan od načina rešavanja mnogobrojnih ekoloških problema, sa kojima se svi suočavamo.Bilo je reči i o ekološkim problemima sa deponijama, pijaćom vodom, pepelom, biološkim septičkim jamama itd. ali i o načinima njihovog rešavanja, koji moraju biti adekvatni i efikasni, a u skladu sa poglavljem 27. u okviru pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji.
VRH