Arhiva

27. Sep. 2016 Održana III redovna sednica Skupštine Opštine Bogatić

III redovna sednica Skupštine Opštine Bogatić
III redovna sednica Skupštine Opštine Bogatić


U Bogatiću je održana treća redovna sednica Skupštine opštine, na kojoj su se odbornici izjašnjavali po osnovu 24 tačke dnevnog reda. Među značajnijim, bilo je usvajanje zaključka o davanju saglasnosti na konsolidovani šestomesečni izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bogatić za period od 1. januara do 30. juna tekuće godine.

Izveštaj je podneo načelnik odeljenja za privredu, finansije i imovinsko-pravne poslove opštine Bogatić, Zlatko Lacković. “Izveštaj je podnet u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i u njemu se vidi da su planirani prihodi u iznosu od oko 623 miliona dinara ostvareni u iznosu od oko 281 milion, koji čine 175 miliona od transfera i 106 miliona opštinskih prihoda, što je procentualno oko 45 odsto plana. Planirani rashodi za ovaj period iznosili su 668 miliona, a ostvareno je 47 procenata plana”, izložio je Lacković.

Usvojena je i odluka o zaduživanju Opštine Bogatić kreditom u iznosu od 40.000.000,00 dinara, na domaćem finansijskom tržištu, na period od pet godina, radi finansiranja, kako stoji u odluci, kapitalnih investicionih rashoda i to za projekte: "Uređenja dela dvorišta i dogradnja dela kuhinje" čiji je nosilac PU Slava Ković, "Sanacija predškolske ustanove u Bogatiću" čiji je nosilac Direkcija za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju, dogradnja ulične javne rasvete, održavanje lokalnih puteva i investicioni rashodi u oblasti vodosnabdevanja i kanalizacije.

Predlog odluke o zaduživanju izneo je predsednik Opštine Bogatić, Nenad Beserovac. “Rebalansom budžeta predviđaju se prihodi za investicione rashode, koji će se finansirati iz ovog zaduženja. Imamo saglasnost od Uprave za javni dug Ministarstva finansija, a nakon usvajanja odluke ostaje da se izabere najpovoljnija banka sa najpovoljnijim uslovima”, objasnio je Beserovac.

Usvojena je i saglasnost na zaduživanje Javno komunalnog preduzeća "Bogatić" u iznosu od 10.000.000,00 dinara na period od pet do sedam godina, radi nabavke nove kombinovane mašine - rovokopača. Ovu odluku obrazložio je direktor JKP Slobodan Đurković.

Među usvojenim tačkama dnevnog reda bilo je i razrešenje direktora Turističke organizacije Opštine Bogatić, Snežane Janjić koja je na ovu funkciju izabrana na predlog Nove Srbije i imenovanje Vladana Popadića, predlogom SNS, na tu funkciju. Usvojena su i rezrešenja i imenovanja predsednika i članova upravnih odbora Kulturno-obrazovnog centra, Turističke organizacije Opštine Bogatić, Doma zdravlja Bogatić, Centra za socijalni rad, Narodne biblioteke i Predškolske ustanove. Verifikacioni odbor dao je saglasnost o izboru novog odbornika, a zatim je potvrđen mandat novoizabranom odborniku Draganu Ružiću. Konstatovan je i prestanak mandata odbornika Gorana Makunčevića i Dušana Tufegdžića, koji su podneli pismene ostavke.

VRH