Arhiva

7. Sep. 2017 САНАЦИЈА ОБАЛОУТВРДЕ КОРИТА РЕКЕ ДРИНЕ

Председник Општине Богатић, Ненад Бесеровац, и начелник Штаба за ванредне ситуације, Мирољуб Станић, обишли су радове на санацији обалоутврде у Бадовинцима, у потесу Адице.

Начелник Штаба за ванредне ситуације, Мирољуб Станић овом приликом истакао је следеће: “Радови на санацији обалоутврде изводе се у дужини 310 м и у обалоутврду биће уграђено 3000 метара кубних крупног камена. Санацију обалоутврде финансира ЈВП „Србијаводе“ у оквиру редовног одржавања корита реке Дрине, а извођач радова је ВП „Подриње“ Шабац. Вредност радова је око 14.000.000,00 динара. Санација обалоутврде веома је значајна за општину, пре свега из разлога што је ово ерозивно подручје, где се у прошлој години приликом високог водостаја реке Дрине одронило око 10 ха земље. Морам да истакнем изузетну сарадњу са ЈВП „Србијаводе“ са којима смо у претходном периоду урадили доста на одржавању водопривредних објеката и похвалио извођача радова ВП.“Подриње“ који су у више наврата на подручју општине Богатић извели квалитетне радове .“

VRH