Arhiva

10. Sep. 2017 ПОТПИСАН УГОВОР О НАСТАВКУ РАДОВА НА СПОРТСКОЈ ХАЛИ

У четвртак, 07.09.2017.године у Министарству привреде, у Београду, председник Општне Богатић Ненад Бесеровац потписао је Уговор о извођењу радова на изградњи фискултурне сале Мачванске средње школе – завршна фаза са представницима Министарства привреде и извођачем радова „Аxis group inženjering” доо Краљево. Вредност радова завршне фазе износе 16.527.616,50 динара са ПДВ-ом, од чега је део средстава у износу од 9.738.898,02 динара са ПДВ-ом обезбеђен из буџета Општине Богатић, а средства у износу од 6.788.718,48 динара без ПДВ-а обезбеђена су преко Министарства привреде, из зајма Европске инвестиционе банке. Радови на завршној фази подразумевају радове на монтажи спортског пода, пластичних столица на трибинама, као и извођењу молерско фарбарских , браварских и лимарских радова.

VRH