Arhiva

22. Sep. 2017 Позив банкама за достављање понуде за набавку финансијске услуге кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода

Предмет: Позив за достављање понуде за набавку финансијске услуге кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода

Намена кредитних средстава: Средства кредита намењена су за финансирање капиталног пројекта под називом " Израда пројектне документације и извођење радова на систему даљинског грејања објеката јавне намене у Богатићу".

Висина средстава: 92.000.000, 00 динара. 

Документација за учешће се може преузети на овој - званичној интернет страници општине Богатић, путем линкова испод овог текста,                                                   као и на страници огласи www.bogatic.rs/page.php

Dokumenti
VRH