Arhiva

27. Sep. 2017 РЕГИОНАЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА „EXCHANGE 5“

У Београду, дана 26.09.2017.године у организацији СКГО и Министарства државне управе и локалне самоуправе, одржана је регионална презентација програма Exchange 5. Присутнима су се обратили Бранко Ружић, министар државне управе и локалне самоуправе, Штефан Худолин, представник делегације ЕУ у Србији, Ђорђе Станичић, генерални секретар Сталне конференције градова и општина. Делегацију општине Богатић на овом скупу чинили су председник Општине, Ненад Бесеровац и чланови Радне групе за упис јавне својине општине Богатић, Гордана Савић, Неда Мишић и Војислав Томић. Позив за подношење предлога пројеката – грант шема у оквиру Програма Exchange 5 је објављен 5. септембра 2017. године. Предмет овог конкурса за доделу бесповратних средстава (грантова) је јачање капацитета локалних самоуправа у Републици Србији у области управљања имовином на локалу, у циљу приближавања јавне управе грађанима и привреди. Грант шему финансира Европска унија у оквиру Националног програма за Србију IPA 2014. Грант шема ће се реализовати уз подршку Министарства државне управе и локалне самоуправу у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина док је Тело за уговарање Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU).

Износ средства на располагању за овај позив је 3.300.000 евра (од чега 3.000.000 евра из доприноса ЕУ). Министар државне управе и локалне самоуправе,Бранко Ружић позвао је општине и градове широм Србије да до 20. октобра аплицирају за средства из тог програма чији основни циљ је пописивање јавне имовине и побољшавање капацитета за управљање том имовином. Овом приликом министар Ружић је објаснио да од усвјања Закона о јавној својини 2011.године, локалне самоуправе пролазе кроз сложен и дуготрајан процес успостављања власништва над имовином које су користиле. На том пољу ситуација је прилично хаотична, а додатно је, поред сложеног правног оквира, компликују и недовољни капацитети и сложене имовинско-правне ситуације на терену. Све то успорава процес уписа права јавне својине на локалном нивоу, због чега општине нису у могућности да своју имовину ставе у адекватну функцију – функцију развоја својих заједница – истакао је Ружић и додао да највећи део (око 85 %) јединица локалних самоуправа још увек нема комплетне податке о броју и структури објеката и земљишта за које би могли бити титулари јавне својине.

Министар Ружић је рекао да је важно да локалне самоуправе искористе све што пружа Европска унија ради економског развоја, јер се тако отвара широки дијапазон конкретних пројеката усмерених на побољшавање животног стандарда грађана.

VRH