Arhiva

10. Jan. 2018 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Нацрт Локалног антикорупцијског плана Општине Богатић (ЛАП) упућује се на


                                                                  ЈАВНУ РАСПРАВУ

Јавна расправа почиње од 11.01.2018.год и траје до 19.01.2018.г до 12 часова. Јавна расправа се спроводи објављивањем нацрта Локалног антикорупцијског плана Општине Богатић (ЛАП) на интернет страници Општина Богатић www.bogatic.rs 
Примедбе и сугестије на текст Нацрта Локалног антикорупцијског плана Општине Богатић физичка и правна лица могу давати на маил адресу opstina@bogatic.rs, или доставити поштом на адресу – Општинско веће Богатић – радном телу за израду нацрта локалног антикорупциског плана (ЛПА) за Општину Богатић, ул.Мике Витомировића бр 1 Богатић, до 19.01.2018. до 12 часова.
Приликом достављања предлога и сугестија молимо да се наведе: број стране, назив области, мере и активности за које се предлаже измена или допуна са предлогом новог текста и образложење.

Радно тело за израду
Локалног антикорупцијског плана за Општину Богатић


У Богатићу, 10.01.2018.год.

Нацрт ЛАП Богатић у целости може се преузети путем линка испод текста (доле) у PDF формату

Dokumenti
VRH