Arhiva

1. Sep. 2018 ПРЕДСТАВЉЕН ДИНАМИЧКИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

У петак, 31.08.2018.године одржана је 8.седница Савета за координацију безбедности саобраћаја на путевима општине Богатић. Поред чланова Савета седници су присустовали представници АМСС – Центра за моторна возила, др Драгослав Кукић, директор Истраживачко развојног центра и Дарко Петровић, помоћник директора Сектора за истраживање и развој.

Најзначајнија тачка дневног реда била је представљање динамичког плана за реализацију израде „Стратегије безбедности саобраћаја на путевима са Акционим планом општине Богатић за период 2018.-2022.године“.

Законом о безбедности саобраћаја на путевима прописана је обавеза јединица локалних самоуправа, да донесу Стратегију безбедности саобраћаја на путевима на свом подручју у складу са Националном стратегијом.

Дарко Петровић, помоћник директора сектора за истраживање и развој АМСС- ЦМВ, представио је члановима Савета динамички план за реализацију израде „Стратегије безбедности саобраћаја на путевима са Акционим планом општине Богатић за период 2018.-2022.године“. У оквиру припреме предлога Стратегије, реализоваће се свеобухватна истраживања безбедности саобраћаја на територији општине Богатић, детаљна анализа правног оквира, анализа стратешких докумената, институционалних капацитета, истраживање и анализа ставова и понашања значајних за безбедност саобраћаја, истраживање и анализа индикатора безбедности саобраћаја и анализа саобраћајних незгода и њихових последица.

У наставку седнице др Драгослав Кукић, директор Истраживачко развојног центра АМСС-ЦМВ, одржао је презентацију анализе саобраћајних незгода и њихових последица на територији општине Богатић. Овом приликом истакнуто је да је проблем угрожености у саобраћају веома сложен и у његовом решавању морају координирано да учествују бројни субјекти.

VRH