Arhiva

9. Jul. 2019 Позив за подношење понуда за набавку противградних ракета

Комисија за јавну набавку објавила је позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности број: 1.1.7, за набавку противградних ракета за потребе противградних станица у општини Богатић.

У прилогу се налази ПОЗИВ и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Dokumenti
VRH