Arhiva

18. May. 2020 ОДРЖАНА 43.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

Данас 18.05.2020.године одржана је 43.седница Општинског већа Општине Богатић. Пред члановима Општинског већа нашло се 15 тачака дневног реда. Међу значајнијим тачкама дневног реда, чланови Општинског већа разматрали су и утврдили предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације „TEMPEST TRADE“ у Бадовинцима.Циљ израде Плана је промена намене предметног подручја из намене планиране Просторним планом у радну зону. У складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама утврђен је предлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Богатић којом се регулише организација и функционисање цивилне заштите.Такође, у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама , чланови Општинског већа утврдили су предлог Закључка о давању сагласности на Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Богатић за време трајања ванредног стања.

Као једну од мера помоћи привреди погођеној последицима епидемије коронавируса, Општинско веће донело је Закључак којим је утврђен отпис закупнине свим закупцима који обављају угоститељску делатност и делатност пружања услуга (продаја хране, фризерски салони и сл.) који имају закључен Уговор о закупу са Општином Богатић, а који нису обављали делатност након проглашења ванредног стања. Отпис закупнине се односи за месец март и април 2020.године.

Чланови Општинског већа утврдили су и предлог Одлуке о преносу права коришћења непокретности- објекта вртића у Белотићу на Предшколску установу „Слава Ковић“,у складу са Законом о јавној својини.

Између осталог, Општинско веће утврдило је предлог Закључка о давању сагласности на Извештај о раду Културно-образовног центра „Богатић“ за 2019.годину,Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП Богатић...

VRH