Arhiva

16. Sep. 2020 Представници општине Богатић на радном састанку у Бијељини

На позив и иницијативу градоначелника града Бијељине, господина Миће Мићића, данас, 16.09.2020. године, одржан је радни састанак у градској кући града Бијељине, са представницима градова Лозница, Зворник, општина Богатић и Мали Зворник, као и Јавне установе „Воде Српске“ и комбината „Алумина“ из Зворника.

Тема састанка било је потписивање меморандума о разумевању са пројектним предлогом о пловности реке Дрине. Основни циљ и задатак је стварање законских и фактичких услова да воде реке Дрине постану ресурс и да се из фазе тренутне неуређености дође до потпуног системског уређења ове области. Пројекат интегралног уређења корита реке Дрине, уређење водног режима, одрживо управљање, заштита квалитета воде, побољшање елемената пловности, развој система наводњавања на житарицама, уређење купалишта, бициклистичких стаза и пропратних садржаја и развој екосистема су саставни делови будућег пројекта.

На састанку је закључено да постоји висок степен сагласности и заинтересованости свих присутних о потреби предузимања неопходних даљих корака на реализацији ове идеје који би подразумевали израду студије економске оправданости, израду пројектног задатка, а након тога и аплицирање код европских фондова за неопходна средства. Бенефити су огромни и огледају се у повећању привредног потенцијала читавог краја, побољшању туристичке понуде и подизању квалитета живота локалног становништва. Такође, дато је задужење директору ЈУ „Воде Српске“, господину Мирославу Миловановићу да почетком октобра, на састанку у Београду детаљније упозна представнике Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ као надлежног субјекта и партнера о покренутој иницијативи и исходу данашњих разговора.

Општину Богатић су на данашњем догађају представљали заменик председника општине, Теодор Теодоровић и помоћник председника општине, Матија Миловановић.

VRH