Arhiva

9. Feb. 2021 Одржана осма седница Општинског већа општине Богатић (09.02.2021. године)

Дана 09.02.2021. године одржана је 8. седница Општинског већа oпштине Богатић.

Пред члановима Општинског већа нашло се укупно 8 тачака дневног реда.

Присутно је било седам чланова Општинског већа, а седницом је у одсуству председника општине Богатић и уједно председника Општинског већа Милана Дамњановића, председавао његов заменик Теодор Теодоровић.

Чланови Општинског већа једногласно су утврдили предлог Закључка о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Богатић" Богатић за период од 01.01. - 31.12.2020. године, као и предлоге Закључка о давању сагласности на Програме рада Туристичке организације општине Богатић за 2021. годину и Културно-образовног центра Богатић за 2021. годину.

Усвојен је Правилник о другој измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву и посебним организацијама општине Богатић.

Донет је Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Богатић за 2021. годину.

Такође, донето је Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи "Слава Ковић" Богатић за 2021. годину.

VRH