4. Feb. 2022 Потисана Европска Повеља о родној равноправности на локалном нивоу

Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу
Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу
Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу
Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу
Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу
Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу
Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу
Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу
Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу
Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу

У кабинету Председника општине Богатић дана 04.02.2021. године, свечано је потписана Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу.  Доношењем Одлуке о усвајању Европске Повеље о родној равноправности на локалном нивоу од стране Скупштине Општине Богатић и потписивањем Уписнице Повеље од стране Председника општине Богатић, општина Богатић се јавно обавезала да ће следити принципе родне равноправности и спроводити одредбе прописане Повељом у својој средини. Општина Богатић – потписница Повеље такође ће бити у обавези да се повеже са свим релевантним институцијама и организацијама у својој земљи како би на најбољи могући начин промовисала најбоље праксе у погледу истинске равноправности.Копија Уписнице биће послата на адресу CEMR опсерваторије и општина Богатић ће се појављивати на листи потписница. 

Савет европских општина и региона ( CEMR ), као асоцијација локалних и регионалних власти из преко тридесет земаља Европе, усвојио је 2006. године Европску повељу о једнакости мушкараца и жена на локалном нивоу. Повеља је представљена на Шестој европској министарској конференцији  Савета Европе о равноправности измвеђу жена и мушкараца, одржаној 8. и 9. јуна 2006. године, у Стокхолму, као и Одбору европског парламента о правима жена и родној равноправности, одржаној 12. септембра исте године у Бриселу. До сада је Повељу потписало око 256 европрских локалних и регионалних управа.

Документи
VRH