17. Feb. 2022 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е - УВИД у бирачки списак

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БОГАТИЋ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за општу управу,

заједничке послове и друштвене делатности

Број: 208-6/2022-06

Датум:17.02.2022

Б o г а т и ћ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани општине БОГАТИЋ да до 18.03.2022. године могу обавити увид у бирачки списак и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка односно доношење решења на којима се заснивају напред наведене промене у бирачком списку.


УВИД у бирачки списак грађани могу извршити  у БОГАТИЋУ ул Мике Витомировића бр.1 у ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ (ШАЛТЕР САЛА) сваког радног дана  у времену од 07,00 до 15,00 часова. Бирачки списак се закључује 18.03.2022. године у 24:00 часа.
 

Сваки грађанин (бирач) може надлежној општинској   управи, до 12.03.2022.године, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће он-бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи.

 

 OБАВЕШТАВАЈУ СЕ  грађани-бирачи припадници националних мањина да могу тражити упис података у Јединственом бирачком списку-део бирачког списка за општину Богатић на писму и према правопису нациналних мањина, подношењем захтева код  Општинске управе Богатић (чл.2. став 3.).

 

Позивају се и малолетна лица која стичу бирачко право најкасније на дан избора датум.год., да могу извршити увид у део бирачког списка,у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и тражити упис,брисање,брисање,исправку и допуну неке чињенице,уз прилагање потребних доказа.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА БОГАТИЋ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

VRH