Arhiva

1. Feb. 2013 Počeo konkurs za dodelu poljoprivrednih kredita Opštine Bogatić

Konkurs za dodelu poljoprivrednih kredita
Konkurs za dodelu poljoprivrednih kredita

Počeo je konkurs za dodelu kreditnih sredstava Agrarnog budžeta Opštine Bogatić, udruženim sa sredstvima Banka Intese ekspoziture Bogatić. Krediti sa subvencionisanom kamatnom stopom su namenski za prolećnu setvu i za nabavku repromaterijala i goriva.Na javnom konkursu, mogu aplicirati sva registrovana poljoprivredna gazdinstva u aktivnom statusu i kreditno sposobna, sa teritorije opštine. Ukupan iznos opredeljenih sredstava je 40 miliona dinara, a maksimalan iznos pojedinačnog kredita za poljoprivredna gazdinstva je 200.000,00 dinara. Odobreni krediti se vraćaju sa pripadajućom kamatom od 10% na godišnjem nivou, stim što će se kamata subvencionisati sa 50% iz Agrarnog budžeta, za sve kredite koji budu vraćeni u roku.Obaveštenja o rezultatima konkursa, biće istaknuta javno u prostorijama Direkcije za poljoprivredu i selo, najkasnije do 05.05.2013. godine.Konkurs je počeo 01.02.2013. godine i traje do raspodele ukupnih raspoloživih sredstava, a najduže do 30.04.2013. godine. Podnošenje zahteva je lično u prostorijama Direkcije za poljoprivredu i selo a celokupna dokumentacija se prilaže u Banka Intesi ekspozitura Bogatić.Odobreni krediti se vraćaju prpadajućom kamatom od 10% na godišnjem nivou, stim što će se kamata subvencionisati sa 50% iz Agrarnog budžeta, za sve kredite koji budu vraćeni u roku. Obaveštenja o rezultatima konkursa, biće istaknuta javno u prostorijama Direkcije za poljoprivredu i selo, najkasnije do 05.05.2013. godine.

VRH