Arhiva

7. Feb. 2013 Drina preti izlivanjem

Drina preti izlivanjem
Drina preti izlivanjem
U ataru sela Salaš Crnobarski, u priobalju reke Drine, decenijski problem sa odronjavanjem obale i menjanjem toka reke, sada postaje ozbiljna pretnja od poplava.Meštani Salaša Crnobarskog, svakodnevno ulažu napore na održavanju obaloutvrde. Sav građevinski otpad, odnose na ugrožena mesta i time sprečavaju izlivanje reke.„Ispravljanje krive Drine“, kako kaže narodna poslovica, je Sizifov posao. Bez pomoći države na izgradnji obaloutvrde, izvesno je da se ovaj problem drugačije ne može prevazići.
VRH