Arhiva

26. Jun. 2013 Održana XV sednica Skupštine Opštine Bogatić

XV sednica Skupštine Opštine Bogatić
XV sednica Skupštine Opštine Bogatić
Održana je petnaesta sednica Skupštine Opštine Bogatić, na kojoj je bilo ukupno osam tačaka dnevnog reda. Odbornici su usvojili predlog odluke o završnom računu budžeta Opštine Bogatić za 2012. godinu, na osnovu mišljenja ovlašćenog revizora. Kao dopuna dnevnog reda, našao se zahtev za odlaganje raspisivanja izbora za Mesne zajednice, koji su predhodno bili zakazani za 14. jul 2013. godine. Dopunu dnevnog reda u formi zahteva za odlaganje izbora za Mesne zajednice u opštini Bogatić, inicirali su šefovi svih odborničkih grupa, a konačnu odluku o samom usvajanju zahteva ili o eventualnom pomeranju datuma održavanja izbora, doneće predsednik Skupštine Opštine Bogatić.
VRH