Arhiva

2. Jul. 2013 Počinje zaprašivanje komaraca

Direkcija za poljoprivredu i selo opštine Bogatić, sutra 03.07.2013. godine od 19h, počinje sa aviotretmanom - zaprašivanja komaraca na teritoriji opštine Bogatić. Ova odluka se donosi prema nalazima monitoringa sa terena, odnosno brojnosti i aktivnosti komaraca, a u skladu sa povoljnim vremenskim uslovima (određena temperatura, brzina vetra i vlažnost), tako da se na osnovu ovih parametara procenjuje vreme, obim i dinamaka neposrednih aktivnosti sa terena, kako bi efekti bili najbolji.
VRH