Arhiva

13. Aug. 2013 Suša u Mačvi

Suša u Mačvi
Suša u Mačvi

Proleće ove godine je bilo izuzetno povoljno, što se tiče padavina i poljoprivrednih kultura, ali ono što je malo ko očekivao, desilo se izuzetno sušno leto, sa visokim temperaturama. Topli talas i danas traje, uslovljavajući skraćivanje vegetacije kod kukuruza , koji se „potpaljuje“ i naglo zri, a takva je situacija i sa drugim ratarskim kulturama. U povrtarstvu visoke temperature uslovljavaju veća ulaganja u navodnjavanje , što povećava troškove koji ugrožavaju ionako skroman prihod po jedinici poljoprivrednih proizvoda. Sada je već očigledno da će ova suša uticati na ovogodišnji prinos ratarskih kultura u Mačvi. Poljoprivrednici su nakon bogatog roda pšenice, došli u situaciju da je prodaju u bescenje, tako da se zbog izuzetno loše situacije u poljoprivredi koja je postala hronična, efekti sušne godine i rodne godine svedu na isto, kada računicu svodi srpski seljak.

VRH