Arhiva

19. Feb. 2014 Urađena “Studija o održivom korišćenju i zaštiti prirodnih resursa u prekograničnom području Srbija/BiH”

Mudro korišćenje prirodnih resursa
Mudro korišćenje prirodnih resursa
U okviru projekta “Mudro korišćenje zajedničkih prirodnih resursa – put ka održivosti prekograničnog regiona Srbija/BiH”, urađena je Studija o održivom korišćenju i zaštiti prirodnih resursa u prekograničnom području Srbija/BiH. Opština Bogatić ovom studijom aplicira za sredstva IPA fondova Evropske unije. Unija ekologa UNECO iz Beograda i Centar za okolišno održivi razvoj iz Sarajeva, započeli su 1. decembra 2012. godine, relizaciju ovog projekta prekogranične saradnje. Ciljevi projekta su u skladu sa rešavanjem najvećih problema životne sredine u ovoj regiji – jačanje kapaciteta lokalne samouprave u oblasti upravljanja prirodnim resursima, primene strateških dokumenata i sprovodjenja relevantnih zakona, kreiranje strateškog pristupa zaštiti i korišćenju prirodnih resursa na lokalnom nivou i unapređenje međusobne saradnje i komunikacije među svim zainteresovanim stranama u regionu, posebno između organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti. Glavni korisnici projektnih rezultata trebalo bi da budu lokalne vlasti u šest opština prekograničnog regiona – tri u Srbiji (Bogatić, Ljubovija, Mali Zvornik) i tri u Bosni i Hercegovini (Bijeljina, Zvornik i Bratunac). Uz njih, koristi će imati i sva javna komunalna preduzeća koja se bave šumskim i vodnim resursima, kao i organizacije civilnog društva koje rade na teritoriji pomenutih opština. Opšti cilj projekta je doprinos održivom razvoju prekograničnog regiona Srbije i BiH, koji će se ostvariti kroz podsticanje saradnje u integrisanom upravljanju prirodnim resursima u slivu reke Drine. Ovaj cilj je u skladu sa politikom održivog razvoja koju zagovara Evropska unija, čiji se noseći princip – održivo korišćenje prirodnih resursa, nalazi i u Nacionalnoj strategiji održivog razvoja Republike Srbije kao i Nacionalnog ekološkog akcionog plana BiH.
Dokumenti
VRH