Arhiva

28. Feb. 2014 Održana XX sednica Skupštine opštine Bogatić

Održana XX sednica Skupštine opštine Bogatić
Održana XX sednica Skupštine opštine Bogatić
Na dvadesetoj sednici Skupštine opštine Bogatić, odbornici su se izjašnjavali po osnovu devetnaest tačaka dnevnog reda, a sve predložene odluke usvojene su većinom glasova. Među značajnijim, bilo je usvajanje Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2014.godinu, koji treba da doprinese poboljšanju uslova zapošljavanja mladih i lica sa invaliditetom, kroz programe stručne prakse i javnih radova, kao i usvajanje odluka vezanih za rad Štaba za vanredne situacije. Na skupštini je potvrđeno pristupanje Opštine Bogatić , Udruženju gradova i opština Republike Srbije, a protokol o pristupanju potpisan je 10. decembra prošle godine. Doneta su i rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća Slobodana Đurkovića i Direkcije za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Nevene Bajunović, na period od 6 meseci. Usvojene odluke vezane za rad Štaba za vanredne situacije, odnose se na obaveze pravnih lica na teritoriji opštine, u situacijama značajnim za zaštitu i spasavanje u redovnim delatnostima i u vanrednim situacijama.Povodom obeležavanja Svetskog dana civilne zaštite, po završetku skupštine, priređen je svečani koktel, na kojem je predstavljen rad Štaba za vanredne situacije u protekloj godini. Skupština u Bogatiću, prva je od svih gradova i opština u Srbiji, koja je usvojila odluku o Proceni ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća.
VRH