Arhiva

8. Sep. 2009 Evropa obnavlja saradnju bivših republika

Thumbnail imageDrina više nije granica!

Opština Bogatić se uključila u projekat Evropske unije kojim se ponovo uspostavlja saradnja opština iz Srbije i Federacije Bosne i Hercegovine.
Sa opštinom Živinice opština Bogatić je nosilac posebnog projekta iz oblasti očuvanja tradicionalnih vrednosti i poljoprivrede, a za projekat „Dani reke Drine“ prijavljena je kulturno-turistička manifestacija „Hajdučko veče“.

Opštine iz Srbije i Federacije Bosne i Hercegovine uspostaviće saradnju u okviru projekta prekogranične saradnje koji se finansira iz predpristupnih fondova evropske unije. Reč je o neprofitabilnim programima, od kojih je jedan pod nazivom „Dani reke Drine“ već definisan. Reć je, kako ističe Slavko Vladimirović, iz Opštinske uprave u Bogatiću o manifestacijama koje se tokom leta već organizuju u mestima koji gravitiraju reci Drini. Realizovanjem ovog projekta proširiće se sadržaji ovih manifestacija koje imaju kulturni i turistički sadržaj, a velika vrednost je što će se tokom leta u manifestacije uključivati stanovništvo sa obe strane granice.

Delegacija opštine Bogatić sastala se sa rukovodstvom opštine Živinice iz Federacije Bosne i Hercegovine, i tom prilikom su razmatrane mogu?nosti za partnerstvo na projektima iz oblasti poljoprivrede, očuvanje kulture i tradicije odnosno etno-turizma.

VRH