Arhiva

8. Sep. 2009 Održana 12. sednica Skupštine opštine

Vesna Stanojčić imenovana za direktora Doma zdravlja

Odbornici Skupštine opštine Bogatić su na sednici održanoj 8. septembra usvojili program zaštite, uredjenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, kojim se predvidja izdavanje u zakup 360 hektara zemljišta u državnoj svojini. Zbog nerešenih imovinsko pravnih odnosa sada se izdaje samo trećina. Opština na ovaj način ubira godišnje oko pola miliona dinara, koje usmerava za finansiranje finansira protivgradne zaštite i održavanje puteva.

Uprkos ograničenim sredstvima Direkcija za uredjenje gradjevinskog zemljišta će do kraja gradjevinske sezone završiti krpljene udarne rupa na lokalnim puteva - čulo se na sednici prilikom rasprave o radu i finansijskom poslovanju direkcije.

Usvojen je novi simbol opštine, čija je osnova grb koji je važio do 2003. godine. Štitu sa potkovicom u zelenoj boji koja sa pšenicom i kukuruzom simbolizuje poljoprivredu kao pretežnu delatnost stanovništva, uz prepoznatljivi spomenik izginulim borcima svih dosadašnjih ratova dodati su konji vekovna ljubav i preokupacija Mačvana i zdanje nekadašnjeg mačvanskog sreza sada opštinske skupštine.

Za direktora Doma zdrvlja u Bogtiću je imenovana doktorka Vesna Stanojčić.

Odbornici su se saglasaili sa inicijatovom mesne zajednice Bogtić da deo ulice Mije Jovanovića u ubuduće nosi ime velikog slikara Milića Stankovića.

Data je saglasnost na izmenu statuta Predškolske ustanove „Slava Ković“, imenovani predsednik i članovi upravnog i nadzornog odbora Doma zdravlja, jedan član školskog odbora u Osnovnoj školi „Mika Mitrović“, a za novog člana Opštinskog veća je izabran Radosav Banovac.

VRH