Arhiva

4. Apr. 2017 Obaveštenje JKP „Bogatić”

JKP "Bogatić" obaveštava buduće korisnike - građane mesne zajednice Dublje da će odnošenje kućnog smeća početi 6. aprila. Jednom nedeljno, svakog četvrtka, kamion smećar odnosiće smeće od 7 časova. Građani su dužni da pre 7 sati iznesu kućno smeće u kantama ili u džakovima ispred dvorišta, do ivice puta. Oni koji žele da nabave kante za smeće mogu se obratiti lično JKP "Bogatić" svakog radnog dana od 8-12 časova.

VRH