Upoznajte Bogatić

10. Aug. 2011 Rimsko doba

Oko 60.godine pre nove ere na Savu u Macvi dolaze Rimljani koji u teškim borbama potiskuju Skordiske preko Save i uspostavljaju svoju vlast na ovom području. Zbog blizine jedne od rimskih prestonica Sirmiuma - današnja Sremska Mitrovica, Mačva je dosta naseljena i isprepletana rimskim putevima. Mačvanska Mitrovica je bila u sklopu Sirmiuma, a važni prelazi preko reka su bili kod Crne Bare, Loznice i Zvornika.

Iz ovog perioda ima veliki broj nalazišta po celoj Mačvi a iskopine Sirmiuma su među najlepšim u Evropi.Na ovim prostorima Rimljani ostaju do V veka nove ere kada se povlače pred Sarmatima, Hunima, Gotima, Gepidima, Langobardima i Avarima.

VRH