Život u Bogatiću

Etno park u Sovljaku

Etno park
Etno park

Sovljak se nalazi na putu Bogati – Crna Bara, pet kilometara od opštinskog centra Bogatia i isto toliko udaljen od reke Drine. U Etno-parku od prošlosti je otrgnut deli stare Mave – autetnino dvorište sa okunicom, staro više od stotinu godina. Dvorištem dominira kua, gradjena u drugoj fazi gradnje u Mavi tipa „oseanski“, tipina za tadašnje vreme – sa dva ulaza, tj. ulazom i izlazom i sunanim satom koji oznaava tano vreme. Uz kuu je stara lipa ije je stablo prenika 1,80 metara i koja raskošnom krošnjom prua hladovinu u preniku 30 metara.

U dvorištu je vajat u kojem su u prošlosti zajedniki ivot zapoinjali mladenci, ardak - iji se gornji deo koristio za skladištenje kukuruza, a donji zidani deo kao ostava ili podrum. U otvorenim šupama su se drala prevozna sredstva – eze, fijakeri, taljige i sanke. Danas su ova, nekada jedina prevozna sredstva, sauvani kao muzejski eksponati. Na prošlo vreme i etvene obiaje podsea vršalica pšenice.

Sauvani su i poljska furuna u kojoj se pekao hleb i štrudla, a u jesen sušile šljive i ambar u kojem se u prošlosti uvala pšenica, zob i jeam. Enterijer kue je autentian za prošli vek. Tu su: krevet, sinija, razboj, dubak, kolekevka, preslica i drugi predmeti koji su se upotrebljavali u domainstvu. U kui se nalazi i stalna postavka mavanskih slikara.

Etno-park u Sovljaku je jedinstvena turistika destinacija u Zapadnoj Srbiji. Otvoren je za posete uenikih i drugih ekskurzija, a osim obilaska ovog etno-kompleksa i boravka u prijatnom ambijentu organizuju se izleti do reke Drine i razgledanje istorijskih znamenitosti na podruju opštine Bogati.

VRH