Lokalna samouprava

Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove

Одељење за општу управу, заједничке послове и друштвене делатности

Руководилац Одељења: Бранка Цмиљановић, дипл.правник

У оквиру Одељења, образују се следећи одсеци:

- Одсек за заједничке  послове, шеф Одсека Предраг Јуришић инж пољопривреде

- Одсек за општу управу и друштвене делатности,  

   шеф Одсека Гордана Савић, дипл.правник

VRH