Lokalna samouprava

Rukovodioci odeljenja:

Odeljenje za privredu,finansije i imovinsko-pravne poslove: Zlatko Lacković, dipl. ecc

- Odeljenje za urbanizam, gradjevinarstvo, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine: Slavko      Vladimirović, dipl. ecc

- Odeljenje za društvene delatnosti: Miladin Stančetić, profesor

Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove : Branka Cmiljanović, dipl. pravnik

VRH