Lokalna samouprava

Odeljenje za privredu,finansije i lokalno-ekonomski razvoj

Одељење за привреду, финансије и  локално-економски развој:

Руководилац Одељења: Ивана Ђукић, дипл.економиста

У оквиру Одељења за привреду, финансије и  локално-економски развој 

образују се следећи одсеци:

- Одсек за буџет и финансије, шеф Одсека Оливера Маштраповић, дипл.економиста

- Одсек локалне пореске администрације, шеф Одсека Бранко Даниловић, дипл.правник

- Одсек за локални економски развој, пољопривреду и рурални развој,  

   шеф Одсека Златко Лацковић, дипл.економиста

 

У оквиру одсека за буџет и финансије, образује се следећа служба:

- Служба за јавне набавке

VRH