Lokalna samouprava

Odeljenje za privredu,finansije i imovinsko-pravne poslove

Rukovodilac odeljenja za privredu,finansije i imovinsko-pravne poslove: Zlatko Lacković, dipl. ecc

VRH