Lokalna samouprava

Odeljenje za urbanizam, gradjevinarstvo, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine

 

Одељење за урбанизам,  комунално –стамбене послове, грађевинско земљиште и инфраструктуру

Руководилац Одељења: Славко Владимировић, дипл.економиста

У оквиру Одељења, образују се следећи одсеци:

- Одсек за грађевинско земљиште и инфраструктуру, шеф Одсека

   Зоран Арсеновић, дипл.инж-грађевинарства

- Одсек инспекцијских послова,шеф Одсека Драгана Радовановић, дипл инж пољопривреде

VRH