Lokalna samouprava

Proverite birački spisak

Proveru upisa u birački spisak moćete izvršiti na adresi: http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal 

Ukoliko imate primedbi na dobijena obaveštenja, obratite se referentima za vođenje biračkog spiska u Opštinskoj upravi, neposredno na šalteru uprave ili na telefon 015 / 7413 - 018

VRH