Kontakt

Pitajte opštinsku vlast

Želimo da zajednički poboljšamo rad Opštinske uprave, javnih komunalnih preduzeća i ostalih opštinskih institucija koje su pod ingerencijama opštinske vlasti, a od značaja su za život i rad stanovnika Opštine. Možete direktno da postavite pitanje ili da uputite predlog ili primedbu čelnim rukovodiocima Opštine Bogatić.

Molimo Vas da imate u vidu da Opština i organi uprave nisu nadležni za sve probleme građana , već samo za one za koje su ovlašćeni po zakonu.

VRH