14. Mar. 2020 Портал безбедности саобраћаја

Портал безбедности саобраћаја

WEB GIS апликација за приступ подацима портала, која је развијена од стране стручњака АМСС Центра за моторна возила и компаније GDi GISDATA, омогућава приступ и рад а следећим подацима:

  • подаци о саобраћајним незгодама и њиховим последицама
  • подаци о учесницима саобраћајних незгода
  • подаци о  путевима и карактеристикама путева са аспекта безбедности саобраћаја
  • подаци о индикаторима понашања учесника у саобраћају
  • ставови о опасностима и ризицима у саобраћају
  • идентификација проблема у безбедности саобраћаја

Портал безбедности саобраћаја

Корисничко име: bogatic
Лозинка: bogatic

VRH