Bogatić

Javne nabavke

Javne nabavke

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Obaveštenje o zaključenju ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odgovor na pitanje vezano za javnu nabavku
Pravilnik o nabavkama
Odluka o dodeli ugovora
Plan javnih nabavki
Obaveštenje