Javne ustanove

Turistika organizacija optine Bogati - TOOB

TOOB logo
TOOB logo
Hajduka regata
Hajduka regata
tand TOOB-a
tand TOOB-a

web: www.bogatic-tourism.com

Turistika organizacija opštine Bogati (TOOB), osnovana je od strane Skupštine opštine Bogati i poela je sa radom 14.06.2011.god.

U cilju valorizacije, razvoja i unapreenje turizma i turistike ponude , ouvanja i zaštite turistikih vrednosti na teritoriji opštine Bogati, obavlja sledee poslove:

  • unapreenje turizma u opštini;
  • izrada programa razvoja turizma i odgovarajuih planskih akata
  • organizovanje turistiko-informativne delatnosti, kulturnih, sportskih i drugih manifestacija od interesa za unapreenje turizma u opštini;
  • unapreivanje i promocija izvornih vrednosti (tradicija, obiaji, etnološko blago i dr.) turistikog podruja kojem pripada opština i stvaranje uslova za njeno korišenje;
  • organizuje kulturne, sportske i druge manifestacije od interesa za unapreenje turizma na podruju opštine; itd...

Turistika organizacija opštine Bogati sarauje sa turistikim organizacijama gradova i opština (Inija, Novi Sad, Šabac, Loznica, Ljubovija,...) , nastupa na sajmovima i strunim, kulturnim, sportskim i drugim skupovima promovišui turistike potencijale opštine ( „ Drinska Regata“-Banja Koviljaa, „Drina za trei milenijum“-Sunana Reka, Sajam turizma-Novi Sad,......).

Odmah po osnivanju TOOB je na sebe preuzeo veliki deo posla u organizovanju i promociji tradicionalne manifestacije „Hajduko vee“. Intenzivnom promocijom na terenu i u sredstvima informisanja, ova manifestacija je znaajno uznapredovala na poseenosti i obogaivanju sadraja.
U sklopu manifestacije odan je i moto skup, a TOOB je uz veliku pomo Gradske uprave grada Šapca i Turistike organizacije grada Šapca, u okviru „Hajdukih veeri“ po prvi put na ovim prostorima organizovao regatu pod nazivom „Hajduka regata“ , u kojoj je uestvovalo oko 28 plovila sa preko 200 uesnika.

Trenutno se projektom pod nazivom ,,Razvoj turizma i turistike organizacije opštine Bogati“, aplicirala za sredstva Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, sektora za turizam, iz fonda Ministarstva namenjenih za sufinansiranje.
U toku je i izrada sajta TOOB kao i izrada sajtova nekih od etno kompleksa sa teritorije opštine, postavljanje turistike signalizacije i city lighta.

TOOB e do kraja 2011. godine uestvovati i realizovati promotivne nastupe na sledeim sajmovima i turistikim berzama: Sajam turizma u Novom Sadu, turistika berza u Kragujevcu i regionalna turistika berza u Zagrebu. Cilj uestvovanja TO Bogati je promocija sopstvenih turistikih potencijala, afirmacija i promocija Opštine i Turistike organizacije kao i ostvarivanje kontakata u Srbiji i Balkanskom regionu. U okviru promocija poseban akcenat bi bio stavljen na turistike novinare i vlasnike turistikih agencija.

Naše vrednosti zastupljene su više u formi potencijala, a preduslovi za pretvaranje potencijala u ponudu ve postoje, nuno je promovisati ove resurse kako bi se kod potencijalnih posetilaca stvorila svest o njihovom postojanju. U skladu sa navedenim, opšti cilj predstavlja generalnu popularizaciju resursa u cilju vee poseenosti i uobliavanja turistike ponude, ali i kreiranje jasnih strateških odrednica za razvoj turizma opštine Bogati.
U skladu sa tim zapoet je i rad na inventarizaciji i izradi Akcionog plana razvoja.

Kontakti:

Tel/fax: 015/7787-505
e-mail: turist.bogatic@gmail. com
web: bogatic-tourism.com
direktor: Darko Maši

 

VRH