20. Jan. 2023 Препорука Штаба за ванредне ситуације општине Богатић

Препорука
Препорука

На основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018) и Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018 и 111/2021 и др.закон), Штаб за ванредне ситуације општине Богатић, донoси следећу:

 

                       ПРЕПОРУКУ

 

  1. Сви чланови Штаба не могу се удаљавати са подручја општине Богатић и морају бити у сваком моменту доступни;
  2. Сва предузећа и установе (руководиоци) од значаја за заштиту и спасавање да изврше проверу исправности грађевинских машина, ажурирају спискове запослених и буду 24 часа доступни;

 

Повереници у МЗ Бадовинци, Салаш Црнобарски, Црна Бара, Богатић, Узвеће, Очаге, Глушци, Метковић, Белотић, Клење, Совљак, Глоговац, Баново Поље и Дубље, а уз помоћ савета месне заједнице организују праћење ситуације на насипима и каналима и о свему примећеном обавештавају на телефон 062/8818-162 и 066/8787-133.

 

Препоручује се становништву да због повећања водостаја предузму следеће мере:

 

  1. Власницима кућа, викендица, колеба и других објеката у небрањеном делу да обиђу и заштите своју имовину.
  2. Да искључе електричну енергију, склоне плинске боце и друге гасне и лако запаљиве уређаје из објеката у небрањеном делу.
  3. Шљункарама да се припреме за евакуацију машина и других материјалних средстава као и да не постављају вештачке препреке у небрањеном делу.
  4. Да изврше евакуацију стоке изван небрањеног дела.
  5. Да изврше склањање кошница из небрањеног дела.
  6. Повежу или уклоне своје пловне објекте.
  7. Становништву да не бацају смеће, осоку, шут и друго у небрањени део као и у каналску мрежу и корита.
  8. Због повећања нивоа подземних вода, а не постојања водоводне мреже и канализације препоручује се становништву, а посебно деци да користе прокувану или флаширану воду.

 

 

                                                                                НАЧЕЛНИК ШТАБА ЗА ВС

Бранко Даниловић

VRH