25. Jan. 2023 Општи позив за увођење у војну евиденцију

На основу чл. 15. Закона о војној, радној и материјалној обавези (Сл. гласник РС Бр. 88/09, 95/10 и 36/18 и члана 4. став 3. Уредбе о начину и поступку извршавања војне, радне и материјалне обавезе (Сл. гласник РС, бр. 100/11, 60/15 40/19), позивамо сва лица мушког пола, држављане Републике Србије, рођене 2005. године и старијих годишта, која нису уведена у војну евиденцију да се јаве у ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Шабац - ОК Богатић, улица Мике Витомировића 1, први спрат Општине Богатић, ради увођења у војну евиденцију. 
Увођење у војну евиденцију по општем позиву вршиће се у канцеларији број 66 у периоду од 16. јануара до 28. фебруара 2023. године у времену од 09 до 14 часова, а након тога по појединачном позиву током целе године.
Регрут који се уводи у војну евиденцију треба да понесе личну карту. Уколико не поседује личну карту, на увид понети другу јавну исправу из које се може утврдити идентитет, а  у иностранству важећу путну исправу.
Регрут који борави у иностранству дужан је да се ради увођења у војну евиденцију јави надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.
Информације о увођењу у војну евиденцију могу се добити у центру Министарства одбране за локалну самоуправу, надлежном према месту пребивалишта, надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству и на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs
Документи
VRH