Upoznajte Bogatić

10. Aug. 2011 Upoznajte opštinu Bogatić

Mapa
Mapa
Centar
Centar
Žetva
Žetva
Bogatić
Bogatić
Izvorište
Izvorište
Dom zdravlja
Dom zdravlja
Pozorište
Pozorište
Etno park
Etno park
Hajdučko veče
Hajdučko veče
Hipodrom
Hipodrom

"Nema veće ravnice u Srbiji od MaÄŤve. Ona se proteĹľe od Mišara do Drine, i od najvišeg vrha Cera planine, Vidojevice, do Save... To je prostor od dvanaest sahata hoda. MoĹľeš u dugu danu hodati po MaÄŤvi, a nećeš videti jednog breĹľuljka; sve je ravno kao tepsija.... Ona je bogata cura. Sve što se u njenu crnu utrobu baci donosi bogata ploda. Lepa su njena polja kad ozelene, a još lepša kad se pozlate zlaćanim klasjem. Ona vam je kao tudjinka, ne da se svakom poznati!"
Janko Veselinović

Opština Bogatić, po navedenim karakteristikama predstavlja jedinstvenu celinu sa maÄŤvanskom ravnicom. Prostire se izmedju Drine i Save, u severozapadnom delu ravnice. Erozivnim dejstvom matice, jedan deo zemljišta u aluvijalnoj ravni Drine prenet je na levu obalu. Ona pripada opštini Bijeljina ( Republika Srpska ), tako da se Drina ne moĹľe smatrati apsolutno zapadnom granicom Opštine.Na površini od 384 km kvadratnih nalazi se 14 naselja: varošica Bogatić; seoske varošice Badovinci, Glušci, Dublje, Klenje, Crna Bara; naselja primarnog seoskog tipa Banovo Polje, Belotić, Glogovac, MaÄŤvanski Metković, OÄŤage, Salaš Crnobarski, Sovljak, Uzveće.

Na teritoriji Opštine Bogatić, prema popisu iz 2002. godine Ĺľivi 32990 stanovnika. Prema podacima iz 2007. godine ukupan broj zaposlenih je 3364. Najveći deo stanovništva bavi se poljoprivredom. Stanovništvo je poreklom su iz Crne Gore, Hercegovine, istoÄŤne Bosne i drugih oblasti. Nacionalni sastav je izrazito srpski (98%), a polna struktura je relativno ujednaÄŤena. Zabrinjava ÄŤinjenica da sve više slabi reproduktivna snaga stanovništva. Na to ukazuju porast broja starijih stanovnika i pad broja stanovnika ispod 40 godina Ĺľivota.

PoloĹľaj naselja je u saobraćajnom i geografskom pogledu veoma povoljan. Povezana su mreĹľom puteva dugom 218 km, od ÄŤega je 163 km sa savremenim kolovozom. Vezu sa okolnim podruÄŤjima omogućavaju i mostovi, na Savi kod Sremske Mitrovice i Šapca, a na Drini “Pavlovića ćuprija”. Oni povezuju Opštinu, pa i celu MaÄŤvu, sa Sremom, Republikom Srpskom, a i dalje.Prema podacima RepubliÄŤkog zavoda za statistiku (2007. god.) na podruÄŤju opštine ima 8622 telefonska pretplatnika.

Zahvaljujući plodnom zemljištu, blagom podneblju i vrednim ljudima, razvijena je poljoprivredna proizvodnja. Od ukupne površine zemljišta koja iznosi 38 397 hektara, poljoprivredno zemljište zauzima 30 724 hektara. Najviše se seju pšenica, kukuruz, industrijsko i krmno bilje. Podjednako su zastupljeni i stoÄŤarstvo (gajenje svinja, goveda, ovaca ), kao i povrtarstvo (uzgajanje paradajza, paprike, krastavaca, bostana i sl.).

Od većih preduzeća je najznaÄŤajnija Mlinska industrija “Lala Stanković” koja je privatizovana, kao i fabrika profila od PVC “Plastika”. Društveno preduzeće “Ogled” je privatizovano prodajom iz steÄŤaja, kao i Trgovinsko preduzeće “MaÄŤva”, dok je ugovor o aukcijskoj prodaji Fabrike poljoprivrednih mašina i opreme “Prvi maj” poništen.

Deo korita i priobalni deo Drine danas je jedno od najboljih majdana veoma kvalitetnog šljunka i peska. Eksploataciju šljunka i peska obavlja više preduzeća u Badovincima, Salašu Crnobarskom i Crnoj Bari. Od eksploatacije ovog prirodnog bogatstva opština Bogatić uglavnom ima štetu. Zbog neplanske eksploatacije, reka menja svoj tok ugroĹľavajući plodne oranice na desnoj obali, a teški kamioni koji prevoze šljunak i pesak uništavaju saobraćajnice. Zbog nedostatka sredstava nije završena izgradnja obaloutvrde, zbog ÄŤega su u vreme visokog vodostaja ugroĹľena naselja i njive.

Na podruÄŤju opštine Bogatić poÄŤetkom devedesetih godina prošlog veka otkrivene su neiscrpne rezerve geotermalne vode. Na dubini od 450 metara pronadjena je voda temperature 75 stepeni Celzijusovih, koja se još ne koristi uprkos mogućnostima široke primene (u poljoprivredi, za grejanje, razvoj turizma…).

Na podruÄŤju opštine je izgradjena kanalizaciona mreĹľa u duĹľini 17 kilometara i dve relejne crpne stanice, a poÄŤeće da funkcioniše nakon što bude izgradjena i glavna crpna stanica, što se oÄŤekuje u 2009. godini.Vodovodna mreĹľa je izgradjena jedino u opštinskom centru. Snabdevanje vodom i ostale komunalne usluge poverene su Javnom komunalnom preduzeću “Bogatić”. Prema svim analizama, voda koju piju Ĺľitelji varošice je odliÄŤnog kvaliteta, medju najkvalitetnijim u Srbiji.

Stanovnici svih naselja obuhvaćeni su primarnom zdravstvenom zaštitom. Dom zdravlja u Bogatiću je osnovan 1953. godine. Organizacijom sluĹľbi Ĺľiteljima opštine Bogatić obezbedjene su sve neophodne zdravstvene usluge, ukljuÄŤujući i sluĹľbu hitne pomoći. Od 2009. godine Skupština opštine Bogatić je od Republike preuzela osnivaÄŤka prava nad ovom zdravstvenom ustanovom. Socijalna zaštita se sprovodi kroz delatnost Centra za socijalni rad.

U šest sela rade matiÄŤne osnovne škole, u ostalim selima izdvojena odeljenja, a u Bogatiću “MaÄŤvanska srednja škola”. Ukupno je osnovnim i srednjim obrazovanjem obuhvaćeno oko 3 500 uÄŤenika. Predškolska ustanova “Slava Ković” u Bogatiću organizuje boravak mališana u vrtiću, dok je programom predškolskog obrazovanja ova ustanova obuhvatila sve buduće osnovce u svih 14 mesta.

Kulturni Ĺľivot u opštini Bogatić je izuzetno bogat, zahvaljujući višedecenijskom organizovanom radu. Kulturnom aktivnošÄ‡u na podruÄŤju opštine bavi se, kao jedina ustanova te vrste Kulturno-obrazovni centar u Bogatiću. U njegovom sastavu su Narodna biblioteka koja raspolaĹľe sa preko 35000 knjiga, Pozorište "Janko Veselinović", Dom kulture i Etno-park. Posebno visoka dostignuća stalno postiĹľu Pozoriše, koje je osnovno 1950. godine i Folklorni ansambl “Djido” koji okuplja oko 200 ÄŤlanova svih uzrasta, izvorne pevaÄŤke grupe, vokalne soliste, narodni orkestar i ansambl veterena folklora. Posebno zapaĹľene rezultate postigao je prvi folklorni ansambl koji je osvojio brojna priznanja na medjunarodnim smotrama i festivalima.

Etno-park u selu Sovljak raspolaĹľe sa više objekata narodnog graditeljstva, znaÄŤajnom zbirkom starih predmeta i raznog etnografskog materijala, te stalnom galerijskom postavkom dela maÄŤvanskih slikara. Slikari iz MaÄŤve spadaju meÄ‘u najznaÄŤajnija imena srpske likovne umetnosti (Milić od MaÄŤve, Dragan Martinović, Mikan AniÄŤić, Dragan DjuriÄŤić). Od 1998. godine organizuje se Slikarska kolonija “Sovljak”.

U opštini Bogatić organizuju se dve znaÄŤajne kulturno-turistiÄŤke manifestacije u toku leta: "IzaĹľanjac" posvećen završetku Ĺľetve i "HajduÄŤke veÄŤeri ". Tradicionalna manifestacija "HajduÄŤke veÄŤeri" odrĹľava se od 1966. g. u Crnoj Bari na Drini. Najinteresantniji deo je momaÄŤko nadmetanje za izbor harambaše.

Na podruÄŤju opštine ima 20 fudbalskih klubova, koji se takmiÄŤe od opštinske do OkruĹľne maÄŤvanske lige. U Dublju postoji Ĺľenski fudbalski klub koji se takmiÄŤi u Drugoj ligi. Takodje, u svakom naseljenom mestu postoje ureÄ‘ena fudbalska igrališta sa tribinama, dok jedino Banovo Polje ima veoma modernu sportsku halu. Uz fudbal, razvijeni su i drugi pojedinaÄŤni i kolektivni sportovi.Bogatić i MaÄŤva su takoÄ‘e od davnina poznati po odgajivaÄŤima dobrih trkaÄŤkih konja. KonjiÄŤki sport je nekada bio veomarazvijen. Dok KonjiÄŤkom klubu “Hajduk Stanko” iz Bogatića nije oduzeto zemljište na kojem je hipodrom, godišnje se organizovalo više konjiÄŤkih trka uz uÄŤešÄ‡e elitnih grla iz cele drĹľave. Sada se konjiÄŤke trke organizuju jednom godišnje, na BoĹľić, i posmatra ih izmedju dve i tri hiljade gledalaca.

VRH