Upoznajte Bogatić

10. Aug. 2011 Rimsko doba

Oko 60.godine pre nove ere na Savu u Macvi dolaze Rimljani koji u teškim borbama potiskuju Skordiske preko Save i uspostavljaju svoju vlast na ovom podruju. Zbog blizine jedne od rimskih prestonica Sirmiuma - današnja Sremska Mitrovica, MaÄŤva je dosta naseljena i isprepletana rimskim putevima. MaÄŤvanska Mitrovica je bila u sklopu Sirmiuma, a vaĹľni prelazi preko reka su bili kod Crne Bare, Loznice i Zvornika.

Iz ovog perioda ima veliki broj nalazišta po celoj MaÄŤvi a iskopine Sirmiuma su meÄ‘u najlepšim u Evropi.Na ovim prostorima Rimljani ostaju do V veka nove ere kada se povlaÄŤe pred Sarmatima, Hunima, Gotima, Gepidima, Langobardima i Avarima.

VRH