Upoznajte Bogatić

10. Aug. 2011 Srednji vek

Sa dolaskom Avara na ove prostore je tesno vezano i doseljavanje Slovena. Ovde se vode borbe Avara, Franaka i Bugara. O slovenskim drĹľavama iz ovog perioda nema skoro nikakvih podataka.

Krajem IX veka na ovo podrucje dolaze MaÄ‘ari i dugo vremena vladaju i ratuju sa Srbima. Oko 960.godine u ratu protiv MaÄ‘ara je na Bitvi pogubljen srpski knez ÄŚaslav. Kraće vreme ( 976 - 1017.godine ) ovde vlada makedonski car Samuilo, a posle toga za MaÄŤvu se bore Vizantija i MaÄ‘ari, koji su 1072.godine prodrli ÄŤak do Niša. Godine 1247. MaÄ‘ari ovde uspostavljaju MaÄŤvansku banovinu, koja je bila mnogo veÄ‘a nego MaÄŤva danas, a ime je dobila po oblasti - gradu MaÄŤva ÄŤiji lokalitet ni do danas nije sigurno utvrÄ‘en. Upravu nad banovinom maÄ‘arski kralj Bela IV je poverio Rostislavu MihailoviÄ‘u, izbeglom ruskom knezu. Srpski kralj Uroš I je 1268.godine vodio Ĺľestoke borbe sa MaÄ‘arima za MaÄŤvu.

Posle 1282.godine upravu nad MaÄŤvom od MaÄ‘ara dobija kralj Dragutin. Posle njegove smrti 1316.godine njega nasleÄ‘uje sin Vladislav II koga je uklonio njegov stric Milutin. MaÄ‘arski kralj Karlo I Robert 1320.godine zauzima MaÄŤvu. Car Dušan je nekoliko puta pokušavao da osvoji MaÄŤvu, ali bez uspeha. Tek je knez lazar Hrebeljanovic 1381.godine zauzeo MaÄŤvu. Po povelji iz manastira Ravanica u MaÄŤvi, koja se zvala Bitva, po istoimenom naselju, pominje se 16 naselja. Knez Lazar vodi bitke za ove prostore sa promenljivim uspehom. Turci prvi put upadaju u MaÄŤvu 1391.godine.

VRH