Upoznajte Bogatić

11. Aug. 2011 Zgrada Okružnog načelstva - Skupštine opštine

Zgrada Okružnog načelstva
Zgrada Okružnog načelstva

Objekat je zidan kao tipska graÄ‘evina za potrebe sreskog naÄŤelstva u Kraljevini Jugoslaviji. SliÄŤna zgrada je paralelno zidana i u ZajeÄŤaru. Njena gradnja je poÄŤela 1929. godine. Prilikom posete Bogatiću kralja Aleksandra Prvog KaraÄ‘orÄ‘evića, 3. juna 1934. godine, zgrada je bila ozidana, ali ne i dovršena. Tom prilikom kralj je odobrio sredstva iz budĹľeta Kraljevine Jugoslavije, pa je iste godine završena.

Posle rata u objektu je bilo središte Sreza maÄŤvanskog, a od 1955. godine do danas je sedište Opštine Bogatić. Objekat je smešten na uglu dve ulice, na regulacionim linijama. Fasadna platna, kao i krovne ravni prate vrlo razvijenu osnovu. Centralni deo graÄ‘evine, postavljen na uglu ulica ima polukruĹľnu osnovu i kruĹľnu vatrogasnu kupolu u vrhu, koja dominira. Fasadna platna su skromno dekorisana, sem nekih delova na kojima je primenjena dekorativna plastika inspirisana maÄ‘arskom secesijom.

VRH