Upoznajte Bogatić

11. Aug. 2011 Crkva - spomen kosturnica i kompleks spomenika ranijih ratova u Dublju

Crkva i kosturnica Dublje
Crkva i kosturnica Dublje

Crkva spomen-kosturnica je izgraÄ‘ena 1936. godine, po uzoru na spomenike moravske stilske grupe. Izvedena je u obliku razvijenog trikonhosa sa osmostranom kupolom. Nad pripratom je zvonik, a u kripti smeštenoj ispod nje nalaze se kosti ratnika izginulih u Prvom svetskom ratu. Oltarska apsida i pevnice su spolja petostrane a iznutra polukruĹľne. Bogato dekorisane fasade odraĹľavaju srpsko-vizantijski stil graÄ‘enja. Dva horizontalna venca dele fasade na tri dela. Portali su na zapadnoj strani i na pevnicama. U luneti iznad zapadnog portala je niša sa naslikanom predtsvom Hristovog Vaznesenja. Ikonostasna pregrada ukrašena duborezom postavljena je u vreme izgrdanje hrama. Ikone je slikao Stevan ÄŚalić.

Kompleks spomenika posvećenih ranijim ratovima, koji se sastoji od postamenta na kome su smešteni spomenici uÄŤesnicima ratova od 1912-1918. godine i od 1941-1945. godine i spomen bista Vojvode Milića DrinÄŤića nalaze se jugoistoÄŤno od hrama.

VRH