Život u Bogatiću

11. Aug. 2011 Direkcija za poljoprivredu i selo

Direkcija za poljoprivredu i selo je osnovana 2006. godine sa osnovnim ciljem da realizuje programe podsticaja razvoja poljoprivrede. U tom smislu osnovni zadaci Direkcije su:

1. Saradnja sa Ministarstvom poljoprivrede, nauÄŤnim ustanovama, zadrugama i udruĹľenjima
2. Pomoć poljoprivrednim proizvodjaÄŤima pri registraciji i preregistraciji poljoprivrednih gazdinstava
3. Pomoć u tumaÄŤenju zakona i uredbi u oblasti poljoprivrede, a naroÄŤito prilikom ostvarivanja prava na drĹľavne subvencije
4. Prdlaganje mera i sredstava za unapredjenje poljoprivredne proizvodnje kao i naÄŤina raspodele sredstava za podsticaje u poljoprivredi
5. Rad na struÄŤnom usavršavanju poljoprivrednih proizvodjaÄŤa (organizovanje savetovanja, posete sajmovima i izloĹľbama)
6. Praćenje rada protivgradne zaštite na teritoriji opštine Bogatić
7. Praćenje stanja i odrĹľavanja poljoprivrednih objekata na teritoriji opštine Bogatić
8. Praćenje korišÄ‡enja poljoprivrednog zemljišta
9. Uspostavljanje sopstvene baze podataka registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u opštini i strukture proizvodnje

Sredstva koja budĹľetom opštine budu namenjena za podsticaje razvoja poljoprivrede pre svega će se koristiti za plasiranje kratkoroÄŤnih kredita u poljoprivredi i to bez kamate, za regresiranje kamate na udruĹľena sredstva sa bankama, za preventivno spreÄŤavanje zagadjenja zemljišta i Ĺľivotne sredine i za obrazovanje poljoprivrednih proizvodjaÄŤa kroz savetovanja i posete sajmovima.

Planirani utrošak sredstava u 2009. godini:

  • Za kratkoroÄŤno kreditiranje repromaterijala za prolećnu setvu – 12,5 miliona dinara
  • Za regresiranje kamata na udruĹľena sredstva sa bankama – 500 hiljada dinara
  • Za bespovratnu pomoć pri nabavci dizni i menzura za osposobljavanje prskalica – 200 hiljada dinara
  • Za organizaciju savetovanja, prezentacija i odlazak na sajmove -. 300 hiljada dinara
  • Za organizaciju stoÄŤnog sajma – govedarska izloĹľba – 400 hiljada dinara
  • Programom rada Direkcije planirane su i aktivnosti u zaštiti Ĺľivotne sredine kao što su: deratizacija po domaćinstvima, grobljima, deponijama smeÄŤa i javnim objektima, kao i dezinsekcija (zaprašivanje od komaraca).

 

VRH