Život u Bogatiću

11. Aug. 2011 JKP

Javno komunalno preduzeće „Bogatić“ je osnovano 1984. godine kao Komunalna radna organizacija „Ĺ˝urava“, a pod sadašnjim imenom posluje od 1989. godine.
Preduzeće se bavi proizvodnjom, pregledom i distribucijom vode domaćinstvima, industrijskim i drugim potrošaÄŤima, odstranjivanjem otpadaka i smeća, uredjenjem i odrĹľavanjem parkova i zelenih površina, iznajmljivanjem prostora na pijacama, pogrebnim poslovima.

Unutrašnja organizacija Preduzeća je sprovedena prema funkcionalnoj srodnosti poslova koje obavlja i ÄŤine je tri radne jedinice: gradska ÄŤistoća, pijaće i pogrebne usluge, vodovod i kanalizacija i knjigovodstveno-finansijski i opšti poslovi.
Radnim jedinicama rukovode rukovodioci, a poslovodstvo-menadĹľment ÄŤine još i zamenik direktora i direktor.
U preduzeću je zaposleno 35 radnika.

Preduzeće godišnje proizvede oko 500 hiljada metara kubnih kvalitetne vode za piće. Na vodovodnu mreĹľu je prikljuÄŤeno 1933 domaćinstva i 185 poslovnih i privrednih objekata. Distributivna vodovodna mreĹľa je duga oko 36 kilometara, a potisni cevovod 3,6 kilometara. Izgradjena je pre 40 godina zbog ÄŤega se kao potreba nametnula njena rekonstrukcija. Ovaj posao je zapoÄŤet pre dve godine. U sklopu ovih aktivnosti (koje su nastavljene i u 2009. godini) izvršena je zamena starih pocinkovanih cevi od tri cola novim cevima (polietilenskim) preÄŤnika 110 milimetara, rekonstrukcija postojećih šahtova i izgradnja novih kao i zamena postojećih kućnih prikljuÄŤaka.

Usluga iznošenja smeća obavlja se uglavnom za korisnike u prvoj zoni Bogatića i delimiÄŤno za korisnike u drugoj zoni. Nabavkom kamiona sa nadogradnjom – „smećara“, stvoreni su uslovi za proširenje ove usluge na podruÄŤje cele mesne zajednice Bogatić kao i za delove seoskog podruÄŤja. Kućno smeće se sabira u odgovarajuće kante ili vreće za smeće i odvozi utorkom na centralnu javnu deponiju „Nišno polje“. Gradjevinski otpadni materijal (šut) se odnosi na deponiju za šut koja se nalazi sa desne strane puta Bogatić-Zminjak. Uredjenje deponija je tokom cele godine bilo redovno sa mašinskim rašÄŤišÄ‡avanjem. Godišnje se za ove poslove potroši 1,6 miliona dinara .

Radnici JKP „Bogatić“ su angaĹľovani i na uredjenju i odrĹľavanju zelenih i drugih javnih površina. U okviru ovog segmenta delatnosti obavlja se košenje trave, orezivanje Ĺľive ograde, ÄŤišÄ‡enje kanala, sakupljanje otpadaka sa zelenih površina, orezivanje drvoreda, seÄŤenje i uklanjanje drveća i drugi poslovi...

Pogrebne usluge se obavljaju u celini i bez problema. Zadatak preduzeća je da se poštuje Pravilnik o sahranjivanju i uslovima za izvdodjenje gradjevinskih i kamenorezaÄŤkih radova na gradskom groblju.

JKP „BogatiÄŤ“ pruĹľa i usluge uredjenja i odrĹľavanja pijaca uz davanje pijaÄŤnih mesta u zakup (na zelenoj i stoÄŤnoj pijaci).

VRH