Lokalna samouprava

Opštinski uslužni centar

Smešten je u prizemlju zgrade SO Bogatić.
U okviru opštinskog uslužnog centra građani mogu da dobiju sve neophodne informacije o radu lokalne samouprave i pomoć u rešavanju problema koji se odnose na usluge koje pruža lokalna samouprava.

Opštinski uslužni centar je prvi korak u stvaranju moderne, efikasne i transparentne lokalne uprave koja uspešno zadovoljava potrebe građana.

U uslužnom centru nalaze se četiri šaltera, i to:

Šalter br.1 – Pisarnica, prijem predmeta, overa potpisa i provera biračkog spiska
Šalteri br. 2 i 3 - Matična služba
Šalter br.4 – Overa rukopisa i prepisa i izdavanje radnih knjižica
Šalteri br. 5 i 6 – Roditeljski dodatak
Šalteri 7 i 8 – Prijem poreskih prijava pravnih i fizičkih lica

tel. 7413 - 018

VRH