Brzi linkovi

11. Aug. 2011 Prostorni plan Opštine Bogatić

U skladu sa članom 6. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata ("Sl. glasnik RS", br. 31/10, 69/10 i 16/11), Prostorni plan jedinice lokalne samouprave se sastoji od tekstualnog dela i grafičkog prikaza.

Prostorni plan Opštine Bogatić - tekstualni deo

 

Prostorni plan
VRH